خوب انتخاب کنیم....

آآآ..ب ت

   کار کردن برای دنیا انسان را بن بست می کشاند و برای آخرت به عجز....

   فکرو شو بکن...   حالا بیا گردن گرو بزار ، چوب حراج به ایمان و اعتبار و

   شخصیت داشته و نداشته ات بزن که مثلا فلانی بشود عضو شورا.. حال آنکه

   میدانی آن دیگری صلاحیت اش بیشتر است.....

    چرا...!!؟؟ چون باهش دوستی و رفیقته... همین..؟؟

    می بینی گاه یک انتخاب چقدر انسان را مچاله می کند..

   

       آدمی نزد خودش احساس حقارت میکند

    و قتی خودش را به" خدا "نمی فروشد.!؟

 

این امام علی است که می گوید:

 

    لاتجعل رقبتک جسرا لناس :

 

                از گردن خود برای دیگران پل نسازید..

 

اما سهم خود را درایجاد حماسه به اندازه جایگاه اجتماعی و ظرفیت انسانی خویش

کامل کنید که مرتکب گناه انفعال نشوید...!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید