افسانه ها همه دروغ اند.!

کودکی سئوال کرد؛ آیا دماغ پینوکیو افسانه است؟
معلم پاسخ داد : دماغ پینوکیو افسانه است و افسانه ها همه دروغ اند.!

...... ناگهان دماغش بزرگ شد...!!؟؟


/ 11 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شهر دانلود

با سلام خدمت شما دوست عزیز وبلاگ خوبی داری خوشم اومد به ما هم سر بزت خبر خوبی برتون دارم امیدوارم موفق باشین.

شهر دانلود

با سلام خدمت شما دوست عزیز وبلاگ خوبی داری خوشم اومد به ما هم سر بزت خبر خوبی برتون دارم امیدوارم موفق باشین.

شهر دانلود

با سلام خدمت شما دوست عزیز وبلاگ خوبی داری خوشم اومد به ما هم سر بزت خبر خوبی برتون دارم امیدوارم موفق باشین.

شهر دانلود

با سلام خدمت شما دوست عزیز وبلاگ خوبی داری خوشم اومد به ما هم سر بزت خبر خوبی برتون دارم امیدوارم موفق باشین.

شهر دانلود

با سلام خدمت شما دوست عزیز وبلاگ خوبی داری خوشم اومد به ما هم سر بزت خبر خوبی برتون دارم امیدوارم موفق باشین.

شهر دانلود

با سلام خدمت شما دوست عزیز وبلاگ خوبی داری خوشم اومد به ما هم سر بزت خبر خوبی برتون دارم امیدوارم موفق باشین.

شهر دانلود

با سلام خدمت شما دوست عزیز وبلاگ خوبی داری خوشم اومد به ما هم سر بزت خبر خوبی برتون دارم امیدوارم موفق باشین.

شهر دانلود

با سلام خدمت شما دوست عزیز وبلاگ خوبی داری خوشم اومد به ما هم سر بزت خبر خوبی برتون دارم امیدوارم موفق باشین.

شهر دانلود

با سلام خدمت شما دوست عزیز وبلاگ خوبی داری خوشم اومد به ما هم سر بزت خبر خوبی برتون دارم امیدوارم موفق باشین.

شکوفه سیب

سلام برصنوبری. خجسته باشی برادر.