روح ما گاهی نیاز به نیایش دارد گاهی به آرامش..

 

روح ما گاهی عاشق اینجانبودن است.!!؟گاهی میل به انزوا..

 

روح ما گاهی افسرده میشود گاهی سرشار شادی کودکانه....

 

شادی بی بهانه اورابه اوج میبرد..

 

 همانگونه که نا امیدی دنیار رابر سرش

 

خراب میکند....

 

روح ما... روح ما.....

 

اشک ما نیزگاهی با نیایش حال میکند ..!! گاهی بانوازش..!!

 

                                              کودکی را می ماند

 

که باتشری قهر میکند وبا نوازشی جاری میشود ..!!

 

گاه زاییده عشق است وتنهایی..!!

 

گاه بی بهانه و

 

گاهی هم از سردرد.....!!!؟؟

 

 نامرد ،مردمانی که به احساس زلال آب و

 

ترنم جویبار سوختگان غمت می خندند..

 

رامش من..!!

 

دنیا مترسک خانه ی اشباه گندیدیی است

 

 که چون کرم های  مخطط زردرنگ..!!

 

 در تکاپوی معنای مندرس

 

*زیستن  در عیش و مردن در خوشی*

 

ازسر و کول هم بالا می روند....

 

واما تو...به قول آن شاعر؛

 

من چه دارم که تورا درخور.... هیچ

 

من چه دارم که سزاوار تو....هیچ

 

تو همه هستی من...

 

تو همه زندگی من هستی...

 

تو چه داری..؟

 

همه چیز...!!

 

تو چه کم داری..؟؟

 

هیچ.......!!؟؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید