سلام ....

... انسان باید برای نشر افکار و اندیشه های خود ابتدا از حصاراین وبلاگ ساز ها نجات پیدا کند.. به نظرم با این وبلاگها نمی توان حرکتی شایسته و بنیادی ، ماندگار و موثر انجام داد.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید