حقوق رسول بر ما...

حقوق رسول‏ بر ما چیست؟

آن‏جا که در وجود من رسول سزاوارتر است، چگونه مى‏توانم در بیرون به طاغوت گردن بگذارم و حکم‏ دیگرى را بپذیرم:

***********************************************************

مى‏خواهى مثل بزغاله‏ ها زندگى کنى؟ مثل گنجشک‏ها بمیرى؟ مى‏خواهى در این زندگى، مثل سگ ولگرد و بوف کور،  با رنج‏ها و کابوس‏ها به دیدار مرگ بروى؟ چه‏طور مى‏توانى شب‏هاى روشن و روزهاى سازنده نداشته باشى؟ شب‏هایى که با خداوند پیوند بزنى و پیمان ببندى؛ و روزهایى که براى خلق گرفتار و بى‏خبر، نور و شور و سرور بیافرینى.

تو مى‏توانى از همین روزهاى ساکت و شب‏هاى بلند جوانى، براى هدف‏هاى بلند و کارهاى بزرگ فردایت حساب باز کنى و برنامه بگذارى. بزرگان که به کارهاى بزرگى دست یافتند، از همین روزهاى خلوت و کارهاى کوچک شروع کردند. آتش‏هاى بزرگ، از یک جرقّه‏ آغاز مى‏شود.

تو مى‏توانى براى فراغت‏ها و بى‏کارى‏ها و براى کارهایت برنامه بریزى.

در فراغت‏ها، مى‏توانى به ارزیابى حالت‏ها و کارهاى خودت بپردازى. نقطه ضعف‏ها، وابستگى‏ها، بت‏پرستى‏ها و خودپرستى‏هایت را بشناسى. آنچه را که باعث خوشحالى و یا ناراحتى تو شده، شناسایى کنى و آن‏گاه، خودت را به محاکمه بکشى.

**********************************************************

خداوند گفت: دیگر پیامبری مبعوث نخواهم فرستاد، آن گونه که شما انتظار دارید اما جهان هرگز بی پیامبر نخواهد ماند. و آنگاه پرنده ای را به رسالت مبعوث کرد. پرنده آوازی خواند که در هر نغمه اش خدا بود عده ای به او گرویدند و ایمان آوردند. و خدا گفت اگر بدانید حتی با آواز پرنده ای می توان رستگار شد. خدا رسولی از آسمان فرستاد. باران نام او بود همین که باران، باریدن گرفت آنان که اشک را می شناختند رسالت او را دریافتند پس بی درنگ توبه کردند و روح شان را زیر بارش بی دریغ خدا شستند. خدا گفت: اگر بدانید با رسول باران هم می توان به پاکی رسید. خداوند پیغامبر باد را فرستاد تا روزی بیم دهد و روزی بشارت. پس باد روزی توفان شد و روزی نسیم و آنان که پیام او را فهمیدند روزی در خوف و روزی در رجا زیستند .

 

خداوند گفت: آن که خبر باد را می فهمد قلبش در بیم و امید می لرزد. قلب مومن این چنین است. خدا گلی را از خاک برانگیخت تا معاد را معنا کند. و گل چنان از رستخیز گفت که هر از آن پس هر مومنی گلی که دید رستاخیز را به یاد آورد.  خدا گفت : اگر بفهمید تنها با گلی قیامت خواهد شد. خداوند یکی از هزاران نامش را به دریا گفت .دریا بی درنگ قیام کرد و چنان به سجده افتاد که هیچ از هزارموج او باقی نماند. مردم تماشا می کردند عده ای پیام را دانستند پس قیام کردند و چنان به سجده افتادند که هیچ از آنها باقی نماند. خدا گفت: آن که به پیغمبر آب ها اقتدا کند به بهشت خواهد رفت. و یاد دارم که فرشته ای به من گفت: جهان آکنده از فرستاده و پیغمبر مرسل است، اما همیشه کافری هست تا بارش باران را انکار کند و با گل بجنگد، تا پرنده را دروغگو بخواند و باد را مجنون و دریا را ساحر.

رسول مهربانی ها آمده است تا تورا از چرک بازیگوشیهای بچه گانه ، عاشقانه بشوید.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید