شهیدمطهری

 

یکی از دوستان تعبیری داشت به اسم ماشین دودی وتعریف می کرد که قدیما منزل ما نزدیک حرم عبد العظیم بود وقتی که ماشین دودی یا همون قطار قدیمی میرسید به ایستگاه وتوقف می کرد همه بچه ها دورش جمع می شدن وبا یه احترام وتعظیم وتکریمی به اون نگاه می کردن ولی وقتی که راه می افتاد بچه ها می دویدن و وسنگ برداشته وقطار را مورد حمله قرار می دادند ولی وقتی که قطار می استاد حتی یه سنگ هم نمی زدند این برایم معما شده بود تا وقتی که بزرگ شدم ودر اجتماع دیدم این یه قانون در زندگی ما ایرانی ها می باشد هر چیز وهر کس تا وقتی ساکن وساکت است مورد احترام وتعظیم است به محض اینکه راه افتاد ویک قدم برداشت نه تنها کسی کمکش نمی کند بلکه سنگ است که به طرفش پرتاب می شود این یعنی این جامعه یک جامعه مرده است..
 
 
 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید