نیک ترین بدی..!

                              "نیک نرین" فرصتها از "بدترین" تهدیدها ساخته می شود؛

                              کافی است "سادگی "و صداقت "خود را از دست ندهید و

                                                  آرامش داشته باشید..!

/ 0 نظر / 5 بازدید