بزرگترین فتنه آدمی..

 

«بسم الله الرحمن الرحیم»

رسولُ اللّه‏ِ(صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله): کَفى بِالمَرءِ فی دِینِهِ فِتنَةً أن یَکثُرَ خَطَؤهُ، و یَنقُصَ عَمَلُهُ، و تَقِلَّ 

حَقیقَتُهُ، جِیفَةٌ باللَّیلِ ، بَطّالٌ بِالنَّهارِ، کَسولٌ هَلوعٌ رَتُوعٌ.

 پیامبر خدا(صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله): براى دین انسان همین فتنه بس که خطایش بسیار باشد

و عملش کاستى پذیرد و حقیقتش اندک باشد. مردارِ شب باشد و بیکاره روز،

تنبل و بى ‏حوصله و تن‏ پرور باشد.

**************

/ 0 نظر / 5 بازدید