نامهربان من..


وقتی که به روز نیستی..!!
 

ناگهان شب می شود

 

وناگهان دلت می گیرد

 

وقتی که.....

به روز نیستی..!!

********************************************************

به روز نیستم .. اما آنقدر می دوم تا به تو برسم..

به روز نیستم .. اما آنقدر جان می کنم تا به جاده های نگاه توبرسم..

 نامهریان من..!!

از بیستون که سخت تر نیستی

فرهاد میشوم..

نه تو شیرین می شوی و نه من از خسرو خوشم می آید..!!

می فهمی که..

اگر کویر خشک شوی

آنقدر راه می روم ..آه میکشم ..سراب می بینم

تا به تو برسم...

نامهربان من..

همچون ابرهای سترون هفت سال مبار

هفت پیکر میشوم..

تا به تو برسم..!!

ای بلند بالای من..

ای رامش آسایش من..

این دامن تیره ی پرستاره ات را دوست دارم

این اشک چکیده بر گونه ی زمینت را عاشقم

این لاله های روییده بر کوهپایه هایت را می میرم

این استادبزرگ بی بدیل ..!

همان غلام حسین ..!

 

همان بنا ی شهید..!

آن سرو..!؟

مورچگان بالدار بی ریشه کجا وچشمان بیمار تو

قاطران بی اصل ونصب کجا و گیسوان پریشان تو

کوه را چاره ای جز ایستادن

آب راجز رفتن

برگ راجز افتادن

آبشار راجز فروتنی

وغلام راجز صبر

پنجره ای کو...

ومن کوه میشوم

آب میشوم

برگ میشوم

آبشارمیشوم.. تابه تو برسم

این شانه ها آزارم می دهند

این لبخندهای مشتی مترسک

این کوتوله های چند ضلعی مدرج

این آدکهای اماری پول وپله..!!

این شماره های نارس میان تهی

این.....نه ....نه ...

خوشا به حال کرمک شبتاب

درجنگلهای تیره ی باتوبودن..!!؟؟

با کفشهای مکاشفه ی تنهایی

راه میرود... راه میشود.. جاده میشود..

عاشق تر از باران

سرشار تراز آواز

بی آنکه زجر بکشد

ضجه بزند فریاد سر دهد..

بی آنکه آنقدر راه برود..

**

نامهربان من...

من شهادت می دهم که تو زیبایی

من شهادت می دهم بلند بالایی

من شهادت می دهم شبهای بی تو

آفریقای زخمی ..!؟؟ دل ماست

این تویی که هر روز صبح طلوع میکنی

این تویی که هر روز صبح آغاز می شوی

خداوند صبحگاهی از نگاه تو می وزد..

نامهربان من .....

آنقدر می دوم تا به توبرسم..

/ 0 نظر / 5 بازدید