روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)

خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم

توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین

  توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین       مقدمه چهره چین پس از انقلاب کشاورزی استراتژی توسعه روستایی چین توسعه کارآفرینی و اشتغال در چین   مقدمه چین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

رونقی که رسانه های اجتماعی به کسب و کاردادند

    رونقی که رسانه های اجتماعی به کسب و کاردادند   گفت وگو با یونس شکرخواه، استاد علوم ارتباطات:   انتخاب دکتریونس شکر خواه برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

نقش تعاونی های روستایی درکارآفرینی..

        نقش تعاونی های روستایی درکارآفرینی.. نقش تعاونی‌های روستایی در کارآفرینی برای زنان روستائی علیرضا رابط هدف از ارائه مقاله فوق بررسی راهکارها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

اهمیت فعالیت های غیرکشاورزی در برنامه‌های توسعة روستایی

        اهمیت فعالیت های غیرکشاورزی در برنامه‌های توسعة روستایی (مقاله ارائه شده توسط علی اکبر براتی در نخستین کنگره توسعه روستایی، چالش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

سند چشم انداز بیست ساله...

        سند چشم انداز بیست ساله... سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاستهای کلی سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

تحصیل کرده های روستایی..کارآفرینی

        تحصیل کرده های روستایی..کارآفرینی مطالعه برنامه‌ها, استراتژی‌ها, سیاست‌ها و راهکارهای مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسی تجربه عملی کشورهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
مرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
7 پست
دی 93
14 پست
آذر 93
4 پست
مهر 93
6 پست
شهریور 93
30 پست
مرداد 93
24 پست
تیر 93
47 پست
خرداد 93
12 پست
اسفند 92
23 پست
بهمن 92
11 پست
دی 92
93 پست
آذر 92
67 پست
آبان 92
69 پست
مهر 92
86 پست
شهریور 92
150 پست
مرداد 92
32 پست
تیر 92
26 پست
خرداد 92
37 پست
بعثت
2 پست
تعهد
1 پست
همزبانی
1 پست
استراتژی
1 پست
موسیقی
1 پست
مطالعه
1 پست
زندگی
1 پست
زعفران
1 پست
عاشق
1 پست
کوهها
1 پست
دگری_بود
1 پست
محله_زشک
1 پست
اسب
1 پست
هوالاول
1 پست
و_الآخر
1 پست
ایمان_
1 پست
گناهکار
1 پست
غزل
1 پست
خیانت
1 پست
پلاک
1 پست
اکبر
1 پست
نسل_ما
1 پست
حضرت_آدم
1 پست
19_رمضان
2 پست
قرآن
1 پست
استان_قم
1 پست
بیدقان
1 پست
تجربه
1 پست
نجات_آب
1 پست
ژاپنی_ها
1 پست
پراید
1 پست
بره_ها
1 پست
شعر
1 پست
عشق
3 پست
رمضان
1 پست
انسان
1 پست
مولوی
1 پست
ماخونیک
1 پست
توت
1 پست
جنون
1 پست
مطهری
1 پست
نیایش
1 پست
مادر_من!؟
1 پست
تسلیت
1 پست
تغییر
1 پست
فرهنگی
1 پست
مردم
1 پست
بازار
1 پست
عشق_بورز
1 پست
دانسوخ
1 پست
سیمرغ
1 پست
مهاجرت
1 پست
غروب
1 پست
اسب_وحشی
1 پست
هنجارشکن
1 پست
هاجر
1 پست
چهل_حدیث
1 پست
کاه__وجو
1 پست
بحران
1 پست
زمستان
1 پست
پرندگان
2 پست
یالطیف
1 پست
دریاها
1 پست
صدفها
1 پست
شفاعت
1 پست
عبودیت
1 پست
منطق
1 پست
نرم_تنان
1 پست
یادگاری
1 پست
آسمان
1 پست
زنگار!!
1 پست
خودیابی
1 پست
خودسوزی
1 پست
اسجیل
1 پست
فوکویاما
1 پست
قربانی
1 پست
یادآوری
1 پست
هفته_جنگ
1 پست
پاره_ی_تن
1 پست
وسعت_قلب
1 پست
انجیر
1 پست
فتنه
1 پست
آب_و_خاک
1 پست
&39;گلخانه
1 پست
ارگانیک!
1 پست
ضرغامی
1 پست
ریسک_؟؟؟
1 پست
سایت_جی2
1 پست
خاک_سالم
1 پست
روح_ما
1 پست
مورچه
1 پست
ای_عشق
1 پست
شب_قدر
2 پست
فرشتگان
1 پست
لیلی
1 پست
پدرم
1 پست
شمقدری
1 پست
همسفر
1 پست
جشنواره
1 پست
خدایا
1 پست
انتخابات
1 پست
ندارم
1 پست
تربیت
1 پست
مردومرد
1 پست
آدمها_
1 پست
پرندگان_
1 پست
1 پست
نسیم_رفت
1 پست