نویسنده: چه فایده ای داره

این روزها شبیه شیشه ی ماشین شده ام! خرد و تکه تکه شده ام... اما از هم نمی پاشــــــــم ولی شکسته ام باورکن

نویسنده: چه فایده ای داره

ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

برای عزیزی که چنین نظری دارد چه نظری میتوان داد..!؟

این سایه برگ حرفی برای گفتن دارد..که اینجا نمیزند..


/ 0 نظر / 5 بازدید