کارگروه روستا(ویژه برای شما)

به نام خدا

خراسان فرهنگی

کارگروه روستا

 

* تعریف روستا

برای پرداختن به روستا ابتدا لازم است تا تعریف صحیحی از روستا برسیم، چرا که دیدگاه های گوناگون و تغییرات راهبردی در پرداختن به روستا در طول قرون اخیر در جهان و در دوره معاصر در ایران از عدم داشتن تعریف واحد و رویکرد مشخص به روستا است.

- روستا یک واحد هم‌گن است که ترکیبی است از طبیعت، فرهنگ و اقتصاد

- روستا دارای یک نظام فرهنگی منسجم است شامل: کار بر روی زمین، سادگی و قناعت، پایبندی به ارزش های اجتماعی

- روستا محیط ضعیف و محروم از امکانات نیست.

- نظریه کوچک زیباست در مقابل نظریه کوچک در کنار بزرگ زیباست.

- روستا محل زندگی خانواده های روستایی

با قبول موارد بالا، بزرگ ترین خطا در پرداختن به مسایل روستا مجزا دیدن فرهنگ روستا از اقتصاد روستا یا جدا دیدن فرهنگ روستا از کشاورزی است. چرا که اگر اقتصاد روستا جایگاه خود را پیدا نکند فرهنگ روستایی به کنار می رود و اگر فرهنگ روستایی به حاشیه رود، کشاورزی روستا از بین خواهد رفت.

* تعریف زندگی استاندارد یا انسان استاندارد

نکته مهم دیگر این است که رویکرد ما در پرداختن و زندگی استاندارد روستایی چیست؟

- آیا زندگی شهری استاندارد است و روستاها به میزان نزدیک شدن به زندگی شهری به استاندارد نزدیک شده اند؟

- آیا زندگی گذشته ها در روستا استاندارد بوده است؟

باید به این نکته توجه کنیم که زندگی روستایی استاندارد خودش را دارد و لزوما نزدیک شدن به زندگی شهری مطلوبیت ندارد

* روستا محل تقابل سنت و مدرنیته

خیلی از شهرهای کنونی ما در گذشته نه چندان دور روستا بوده اند. به طوری که قبل از اصلاحات ارضی و انقلاب سفید پهلوی دوم 75 درصد مردم ایران روستا نشین بوده اند و این نسبت اکنون به 35 درصد رسیده است.

سوال اصلی در این زمینه این جاست که چه میزان مدرنیته را می توان در روستا پذیرفت؟ اگر مدرنیته را نپذیریم الگوی توسعه ما در روستا چیست؟ آیا خلاقیت بومی در این زمینه وجود دارد؟

* هویت روستا، روستایی و تحولات قرن اخیر

آن چه برای ما مسلم است این است که روستاها و روستاییان در قبل از قرن اخیر هویت مشخصی داشتند که مورد قبول خود ایشان بود اما امروزه بسیاری از روستاییان از هویت روستایی خود گریزان هستند، سوالات ذیل برای روشن شدن چرایی این موضوع باید پاسخ داده شود:

- آیا تغییر جهت جریان اقتصادی در قرن اخیر از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد نفتی موجب تهاجم فرهنگ شهری و تهرانی و به عبارت بهتر فرهنگ غربی به هویت روستا شده است؟

- آیا نظام آموزشی جدید و این که شهری ها مسئول آموزش نوین روستاییان شدند باعث شد تا به مرور هویت شهری به عنوان اصل و استاندارد برای روستائیان تبدیل شد؟

- آیا تمایل به داشتن امکانات رفاهی و عدم تامین این امکانات در روستاها باعث گریز روستاییان از هویت خود شده است؟

* توسعه روستا

مدل صحیح توسعه در روستا چیست؟ آیا اصلا به کار بردن کلمه توسعه برای روستا درست است؟ آیا توسعه و پیشرفت روستا در آوردن امکانات رفاهی به روستا است؟ آیا توسعه روستا در واردات ابزارها و فنون غربی به روستاها است یا باید برای توسعه و پیشرفت روستا به مدل های خلاقانه بومی مثل قنات و کبوترخانه رسید؟

مشارکت در روستاها تا چه حد است؟ جایگاه تعاونی های مردمی کجاست؟

* تحولات مدیریت روستایی در ایران

در مدیریت مسایل روستایی ایران چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی مدیریت و روال مشخصی وجود نداشته است. بی نظمی قدیم، اصلاحات ارضی، توجه ابتدای انقلاب به جهاد و توسعه روستا و نگاه افتراقی امروز بین فرهنگ و اقتصاد نشان از این بی تدبیری است.

* برنامه های فرهنگی روستا

نکته اصلی در پرداختن به فرهنگ روستا شناخت فرهنگ بومی روستا است و این که بایست به فرهنگ روستا با همان مقتضیاتش پرداخت. و نباید با دید تهرانی و شهری به روستاها پرداخت که اگر این گونه شود رفتار شهری و سبک زندگی شهری در روستا تبلیغ خواهد شد که خود می تواند هویت روستا را بر هم زند و خود زمینه ساز مشکلات فراوانی گردد.

* رسانه  و روستا

- بازتاب فرهنگ و زندگی روستا در رسانه ها چقدر است؟

- رسانه ملی تا چه حد ملی است و روستاها تا چه اندازه و با چه شکلی در رسانه ملی بازتاب می شوند؟

- تاثیرات مثبت و منفی رسانه ها در سال های اخیر در روستاها چه بوده است؟

- رسانه سازنده در روستا کدام است؟ رسانه های مکتوب یا رسانه های دیداری و شنیداری؟

* منابع و مراکز رصدشده:

- موسسه تحقیقات روستایی: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی بر اساس ضرورت تشکیل مجموعه‌ای که بتواند با بینش و نگرش فرابخشی و با مطالعات عمیق اقتصادی و اجتماعی به تدوین استراتژی توسعه روستایی مبادرت ورزد و برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی وزارت جهادسازندگی را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد، در سال 1363 تأسیس گردید.

- باشگاه کشاورزان جوان: سازمان مردم نهادی که در استان خراسان به همت دکتر صاحبی در روستاها تشکیل شده است نهاد هماهنگ کننده این باشگاه ها در استان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب است. این باشگاه به مسایل فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی و توسعه روستایی با ظرفیت خود روستاییان می پردازد. با دکتر صاحبی و آقای لعلی در خصوص رویکردهای کلی خراسان فرهنگی صحبت شده است.

- دفتر امور روستایی و مناطق محروم استانداری خراسان (رضوی، شمالی، جنوبی): برنامه ریزی و رصد و پی‌گیری مسایل روستاها و مناطق محروم را عهده دار است با این دفتر ارتباط برقرار شده است.

- نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه

- مجله جهاد

- فصلنامه روستا و توسعه

- پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

- کتاب واره، دکترفرهادی

- کتاب فرهنگ یاریگری در ایران، دکتر فرهادی

- روستای اسوه، محمود صلاحی. زمانی

- کتاب کبوترخانه ها در ایران، دکتر فرهادی

* برخی ریزموضوعات و سوژه های پیشنهادی:

- پرداختن به روستاهای موفق در توسعه و پیشرفت بومی

- معرفی نهادهای مردم نهاد موفق مثل باشگاه کشاورزان جوان

- معرفی و تحلیل مدل های مدیریتی موفق مثل جهاد

- ارائه مباحث جامعه شناختی روستا همچون مشارکت در روستا

- پرداختن به تجربه گروه های جهادی مثل گروهی جهادی تبلیغی عباد

- پرداختن به مسایل دینی در اقتصاد روستا مثل زکات

- موضوع تبلیغ روستایی و روحانیون موفق در تبلیغ

- بررسی نهادهای فرهنگی دولتی در روستاها همچون اوقاف، بسیج، ارشاد

- تجربه های رسانه های موفق در حوزه روستا مثل مجله جهاد یا فیلم های سینمایی


/ 0 نظر / 2 بازدید