پیش‌طرح همایش

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش‌طرح همایش

جهادگران جوان روستایی

 

اشاره

جوانان متدین و متعهد روستایی به عنوان خط مقدم پیگیری اولویت‌های مدنظر مقام معظم رهبری در عرصه‌ها جنگ‌نرم، سبک زندگی و اقتصادمقاومتی از ظرفیت‌های قابل توجهی در تحقق این آرمان‌ها در جامعه روستایی استان و کشور برخوردارند. در سال‌های اخیر با تاسیس باشگاه کشاورزان جوان در استان خراسان رضوی به همت این جوانان، فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی روستاها، شبکه‌سازی مجموعه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح روستاهای مختلف استان نیز انجام اقدامات فاخر در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی از برون‌دادهای قابل توجه این جوانان در پهنه‌ی روستاست.

عنایت مقام معظم رهبری بدین مجموعه در دو جلسه پیاپی و اصرار معظم‌له بر حفظ انسجام و تقویت اقدامات آن روح تازه‌ای را در اعضای باشگاه در روستاهای مختلف دمیده است؛ لازم است تا پس از این زمینه جدید، بازآرایی مجددی در انسجام و توسعه فعالیت‌ها صورت گیرد. بدین منظور باشگاه درصدد است تا همایشی را با رویکرد مذکور با حضور جوانان تشکل‌های روستایی استان برگزار نماید.

 

شرح کلی برنامه‌ی همایش

همایش از دو بخش برنامه‌های عمومی و کمیسیون‌های تخصصی تشکیل خواهد شد. در برنامه‌ها عمومی موارد ذیل مورد تاکید سخنرانان قرار خواهد گرفت :

  • ماموریت تشکل‌های اجتماعی روستایی از منظر مقام معظم رهبری در زمینه‌های سبک زندگی و اقتصادمقاومتی
  • راه‌های انسجام‌بخشی و شبکه‌سازی فعالیت‌های تشکل‌های روستایی
  • معرفی ظرفیت‌های تعاملی با قرارگاه ولی‌امر و بسیج

کمیسیون‌های تخصصی عبارت خواهند بود از :

  1. کمیسیون سبک زندگی
  2. کمیسیون اقتصادمقاومتی
  3. کمیسیون تشکیلات و سازماندهی
  4. کمسیون آموزش و ترویج
  5. کمیسیون کتابخانه و ادبی

هر کدام از کمیسیون‌ها یک استاد (کارشناس) مدعو خواهند داشت و افراد در کمیسیون‌ها توزیع می‌شوند. محورهای مورد بحث در جلسات کمیسیونی گزارش‌کار فعالیت‌های صورت گرفته در باشگاه‌ها، نقد گذشته و برنامه‌های آینده خواهد بود.

 

زمان همایش :

مکان : یک فضای اردوگاهی (در حال بررسی)

/ 0 نظر / 5 بازدید