ظرفیتها..!!؟؟(1)

 

آآ...الف لام میم..

..اگربه زبان آدمی زاد بخواهیم ظرفیت را کمی تا قسمتی ابری تفسیر کنیم

باید بگوییم ظرفیت ،حجم و اندازه و وسعت مقدورات ذهنی و عملی آدمی است؛

_ تربیت پذیری ابعاد وجودی انسان

_ دانش توام با عمل او

_فضائل اخلاقی و حلم و صبر و برد باری انسان

_ مهارتهای حرفه ای و توامندی هوش او در ساخت اشیاء

_ درک هنری و اندازه زیبایی شناختی او

_ قدرت خلاقه و ذهن اکتشافی آدمی

_تعاملات و مهارت های به روز شده ارتباطات او و..

ظرفیت اوست و اینها نه به سادگی به دست می آید ونه کار یکشب و

هزارشب این شبهای شلوغ و نا منظم و سریالی ماست.  بدون شک مردمی که تا

پاسی از شب فیلم و سیانس و سریال تماشا میکنند نه فردای با اهمیتی دارند و نه

ظرفیتهای زندانی خویش را آزادمیکنند..!!؟؟

برای اینکه بدانیم ما مردم چقدرظرفیت داریم بایستی شاخصهای اندازه گیری را در 

فضاهای کنشگری عمومی مثل شخصیت اجتماعی ما درخیابانها و رانندگی اتول سواران

نصب کرد ؛آدمها در چنین فضایی بی آنکه همدیگر رابشناسد انگار نوعی پدر کشتگی

و کینه ی مزمن و پنهانی باهم دارند ، مثل حضور و شرکت در جلسات کارشناسی و

 دولتی ..! انگارنوعی مسابقه بکس آمریکایی..!! بی آنکه به حرف

هم گوش کنند و یا حرف هم رابفهمند هرکس دوست دارد با هرآنچه آمده وبا خود

آورده..!!؟؟ برگردد..فکروشو بکن.. یعنی دست خالی آمده و دست خالی هم برگشته

واین جوری است که کارها پیش که نمی رود بماند پشت سر شخصیتهای جعلی عقب مانده و اصلا گم می شود؛

 

* زندان بانان ظرفیتهای خویش چگونه میتوانند ظرفیتهای دیگران را آزاد کنند.؟

* چه بسیاربخشهای دولتی که قادر به احیای ظرفیتهای حوزه تخصصی خویش

   نیستند و از مردم کمک نمی گیرند و یا کمک می خواهند اما زمینه ی حضور آنهارا

فراهم نمی سازند و یا این دو را دارند اما ساختارهای سنتی وناسالم آنها ظرفیت

مشارکت پذیری ندارندو یا هرسه را دارند توانمندی مدیریت آن را ندارند ویا هر چهار را دارند باور ندارند ،حوصله ندارند، سرشان شلوغ است و...بگذرم.

* ازجمله ظرفیتهای آدمیان که دراختیار دارند و اما سازمان فکری مناسب آن را به سامان نکرده اند و مدیریت دانش و روشهای کشف خلاقانه ی احیاء وحتی فهم ساده و

درک معمولی  آنها راندارند،ظرفیتهای محیطی واقتصادی است.. فیلسوفان و حکما چقدر درست فهمیده اند و گفته اندکه بزرگترین مشکل انسانها فهم بدیهیات است..!؟

*وقتی به ظرفیتهای اقتصادی روستای محروم خودمان می اندیشم و ازآن طرف

این همه جوان سرگردان و آواره شهرها و بیگاری و کارگری را مشاهده میگنم خیلی اذیت میشوم..

گاه باخودم می اندیشم ،مسئو ل این هسته های خرما که نخل شده اند باکیست..؟

و چقدر دلم به حال دانه های یک سیب که آرزوی درخت شدن و هزاران شکوفه دادن

را باخود به گور می برند میسوزد.

تصویر زیرتابلو نقاشی نیست ،یک روستای چینی است که با آزاد سازی

ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی توسعه پیدا کرده است..(ادامه دارد)

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
mohammad

سلام بلاگ زیبایی داری به من هم سر بزن اگه نظری در مورد قالبم هم داشتی توی سایتم بگو خوشحال میشم ji2.ir