زخمی ام التیام می خواهم

زخمی ام التیام می خواهم

التیام از امام می خواهم

السلام و علیک یا ساقی

من علیک السلام می خواهم

مستی ام را بیا دو چندان کن

جام می پشت جام می خواهم

گاه گاهی کمی جنون دارم

من جنونی مدام می خواهم

تا بگردم کمی دور سرت

طوف بیت الحرام می خواهم

لحظه مرگ چشم در راهم

از تو حسن ختام می خواهم

در نجف سینه بی قرا از عشق

گفت لایمکن الفرار از عشق


/ 0 نظر / 5 بازدید