تمامیت در ارتباط..!؟

تمامیت

 

در ارتباط یعنی درک وانجام هشت فرمان

 

درست بیندیشید

 

درست ببینید

 

درست گفتگو و مذاکره کنید

 

درست بپرسید و سئوال کنید

 

درست گوش کنید و نکات را پیوند بزنید

 

درست تاثیر بگذارید

 

درست تعدیل،تبدیل وتغییر دهید

 

درست نتیجه گیری کنید..!!؟؟

/ 2 نظر / 5 بازدید
مهشید

اگه بتونیم که خیلی خوبه