استراتژی


ما در کشاورزی یک استراتژی داریم :
زمین درخت محصول و قتی به دنبال محصولی پاک و غیر سمی هستیم ابتدا به زمین یعنی اندیشه ، گفتمان و.. میپردازیم.. کاربری های ناصواب از زمین ویهره بر داریهای جاهلانه یا سودجویانه باروری زمین را کاهش میدهد و زمین راتخریب می سازد..آنگاه ناچاریم از کود وسم استفاده کنیم تا محصولی زیبا اما سمی به بازار روانه کنیم...

 

/ 0 نظر / 26 بازدید