انتشارات نسیم آبادی

نام انتشارات:نسیم آبادی

-چرا این نام؟

نسیم در ادبیات ذوقی،شعری وعرفانی،جایگاه ارزشمندی در استمرار حیات،آگاهی بخش،رشد و تعالی زندگی انسان دارد.نسیم باید بیاید تا به سنگ و در و دیوار،تا به دشت و گل و گیاه حرکت بدهد،نشاط و امیدواری بدهد و نسیم رزق کسانی است که به انتشار دانش نجات بخش ایمان دارند وامانسیم آبادی ترکیب مانوسی از جامعه ای تشنه و چشمه ای گوارا است.

درک عمیق از عقب ماندگی روستایی و توسعغه نیافتگی جامعه ما و ریشه یابی آن در نظام های فرسوده و سنتی خدمات دهی،بویژه در تامین نیازهای فکری و آموزشی مارا به سمت انتخاب این عنوان کشاند.البته معیارهایی چون«خوش آوایی»،اصالت،سادگی و...در انتخاب آن نقش داشته است.

- شرح کاری و اهداف(اساسنامه)

-یکی از عوامل موثر در توسعه نیافتگی جامعه روستایی ما بی توجهی مفرط در تامین نیازهای فکری و آموزشی منابع انسانی مولد و ساکن در روستاها است.84%روستائیان ما هنوز کم سواد یا بیسواد هستند:

 1. تهیه مواد خواندنی در حوزه های اجتماعی،آموزشی،کشاورزی و مهارتهای زندگی جهت جلوگیری از «نو بی سوادی»
 2. توجه اساسی به دانش بومی،فرهنگ و آداب و سنن روستائیان و عشایر
 3. تلاش در جهت تامین نیازهای فکری و علمی حال و آینده نوجوانان و جوانان روستایی
 4. پرداختن به مسئله مهاجرت روستائیان بویژه جوانان روستایی به شهرها
 5. نقد و بررسی حوزه چهارم ثروت(صنایع فرهنگی)و جایگاه آن در توسعه روستایی
 6. بررسی راههای گسترش اشتغال در روستاها،مدلهای کسب و کار،کارآفرینی و نو آوری در اتخاذ روشهای جدید در ارتقا و بهینه سازی بهره وری در عرصه آب و خاک و تولید.
 7. توجه به رسانش نوآوریها در حوزه ترویج کشاورزی و نقش آن در انتقال تکنولوژی

اهداف این مجموعه در سال آینده و 5سال آینده؟

 1. از مهمترین اهداف این مجموعه طی یکسال آینده در ابعاد کمی و کیفی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

v    تامین و ساماندهی زیرساختهای فنی و مهندسی تولیدات از طریق استقرار چاپخانه ای مستقل،خودکفا و پایدار .

v    تشکیل و سازماندهی گروه و تیم علمی و پژوهشی متناسب با اساسنامه و اهداف کلی آن معطوف به شرح و وظائف.

v    انجام تبلیغات مناسب در جهت معرفی مجموعه از طریق وب سایت،بروشور،ملاقتهای حضوری و...شبکه ارتباطی

2-اهداف این مجموعه در 5سال آینده؟(خواهشی تفصیلی مجموعه)

 • شرکت در نمایشگاه کتاب تهران و ارائه تولیدات
 • معرفی مجموعه بعنوان اولین گروه تخصصی در بخش خصوصی،نو آور و موثر در تبیین مسائل روستایی ایران و جهان
 • ایجاد شبکه علمی در سطح کشور و ایجاد دفتر کار در تهران و شهرهای بزرگ شامل؛شیراز،اصفهان،کرمان،یزد،ارومیه و تبریز.
 • تامین نیازهای علمی در حوزه های تبیین،اصول اجرایی،گسترش و بهبود روابط با مردم ویژه تشکل های بخش کشاورزی از قبیل:تعاونیهای روستایی،تعاونیهای تولید،شرکت های فنی مهندسی،شرکت های فنی مهندسی،سازمانهای مردم نهاد،باشگاه های کشاورزان جوان
 • تهیه و تولید نشریه ای خاص جهت معرفی مجموعه،دیدگاه ها ونقد و بررسی نیازها در سطح کشور.

انتظارات این مجموعه از نشانه چیست؟

ü  در کشور ما متاسفانه گاهی دیده می شود برای مجموعه هایی میان تهی از نشانه های ارزشمندی استفاده شده است و بالعکس نیز دیده می شود.

ü     به نظر ما بخش عمده ای از ارزشمندی کار بایستی در « نشانه »مشاهده شود و بسیاربسیارمهم است.

ü     به نظر می رسدآنچه که هنرمند و طراح از پاسخ به سوالات دریافت می کند مهمتر از انتظارات ماتلقی شود.

ü     انتقادات ما:روستا،رستن،نوآوری،رشد،آینده نگری،جوانان،توسعه روستایی، توسعه کشاوری، کلید واژه های ما هستند.

ü  بدیهی است نگاه ما به نشانگان هنری در انتقال مفاهیم غیر تخصصی است و ملاک همان دریافت های هنری وارزشمند متخصصین آن است .

بزرگترین فرصت برای این مجموعه چیست؟

ü     در درون مجموعه تشکیل تیم علمی و انجام فکری عناصر تخصصی کار تولیدات فکری است.

ü     و در برون فقدان مجموعه ای موثر و نسبتا جامع و غیر دولتی در پرداختن به امور فوق است.

تعهدات این مجموعه نسبت به مخاطبین خود چیست؟

 • ترجمان توسعه به زبان آدمیزاد برای ساکنین روستاها بویژه جوانان
 • ایمان به ظرفیت و ارزشهای متعالی انسانهای مولد در جامعه ایرانی
 • نیاز سنجی،امکان سنجی،توسعه و ترویج اثربخش نقش دانایی در بهبود و ارتقا زندگی مبتنی بر کار و تولید
 • آینده نگری و آینده پژوهشی مشارکتی با نگاهی نو به خدمت صادقانه و بی بدیل به انسانهایی پاک نهاد و پاک سرشت

 

مخاطبین فعلی:

s        جوانان روستایی

s        روستائیان و کشاورزان نوآور و نوپذیر

s        کارشناسان و مهندسان حوزه کشاورزی و توسعه روستایی

s        موسسات و شرکتهای دولتی وخصوصی

s        کتابداران و مسئولان مراکز اجتماعی و فرهنگی مستقر در روستاها و شهرکهای کشاورزی

s        مسئولان و مدیران ارشد دولتی و موثردر سیاستهای راهبردی توسعه ی اجتماعی و اقتصادی کشور بویژه روستاها

کیفیت تمایز این مجموعه از رقبا یا همکاران

  فکر می کنیم عمده ترین وجه تمایز این مجموعه با سایر رقبا در طراحی سازه علمی و سیستم باز و مخاطب محوری آن است:

در نگاهی هندسی به برخی مجموعه های اندک موجود و ناکارآمدی آنها در جذب مخاطبین ،معتقدیم طراحی آنها عموما پاره خطی است؛از دوطرف بسته است شاملA               B     یعنی فاقد شبکه ارتباطی مشخص است.اما مهندسی مجموعه ای باز که همراه مخاطب خود رشد کندمجموعه ای است که به صورت نیم خطA           طراحی شود.

در چنین سازه ای تعیین و جایگاه نقطه ی فرایندیBتوسط مخاطب ئو هرکس ویژه خودش ترسیم می شود B          :

  ایجاد فضای مناسب،اتخاذ روشهای ترکیبی و تلفیقی (بومی و مدرن)،انعطاف پذیری در عین حال انطباق یافتگی کار از تولد تا بلوغ و رشد،مدیریت تفکر و حل مسئله بصورت گروهی،اجرا و مشاهده محصول و استمرار ارتباط متقابل از الزامات این مدل است.

 

نشانه ها،آوندهای  «تهی»اند که با خوراک اندیشه مخاطب «غنی»می شوند.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید