با درختان برومند جوان


با درختی که زند سر به فلک
به زبان مه و ابر
به زبان لجن و سایه و لک
به زبان شب و شک حرف مزن
با درختان برومند جوان
به زبان گل و نور
به زبان سحر و آب روان
به زبان خودشان حرف بزن

صالحی

 

کاشکی این مردم دانه های دلشان

پیدا بود..!؟

اما نه، در زمان سهراب همه چیزپنهان بود..!!

اینک اما..!!

پرده ها پاره و زیر سم اسبان چموش...!!

همه پیدا  همه عریان..!!

همه سرشاروقاحت..

همه سرشار هوس..

همه سرشار جنون..!!

کاشکی این مردم

دانه های دلشان روشن بود..!!؟؟

دل به دریا زده بودند..

همه قطره همه دریا

مث صوفی..!!
عشق پاکی..

دل صافی..!!

مث انگشتای پاییز

روتن برگ درختا

همه جا زرد طلایی..

همه جا شوق "تامل"

همه جا "مشق" سکوت

درس انشاء داریم؛

بنویسید همه..!!

خانه دوست کجاست..؟؟

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید