دنیا چقدر کثیف شده است

کجایی آقا سید موسی ؟
کجایی که غزه را دارند سر می برند

در طشت سازمان ملل
و پنج بعلاوه یک همینطور بی خیال

دو هفته است که می خواهد
چند دلار را آزاد کند

به ابوموسی اشعری بگو برگردد عقب
پول دولت را خودمان می دهیم
بگو که اینقدر دست ندهد به جان کری
که دستش خورده به دست اوباما

نمی شود که تا همیشه
خط فیلادلفیا مسدود باشد

و سیسی برای خودش پپسی باز کند
که فرودگاه غزه همچنان خاموش باشد
بی باند و بی هواپیما
نمی شود که تو یک کشور باشی بی فرودگاه

بندر باشی بی دریا
و تنها راه دسترسی ات قبرستان بن گوریون باشد در تل ابیب
نمی شود که هم با تل ابیب خواهر باشی هم با تبریز
نگاه کن!

دارند شلیک می کنند به غزه
به خان یونس
به مناره مسجد سیدهاشم
مزار هاشم بن عبدمناف

نگاه کن!
دارند پای غزه را سوراخ می کنند
و غزه فقط نگاه می کند غضب آلود
چونان باتیس در برابر اسکندر
بر پای سوراخ شده اش  طناب می اندازند و می کشند
اوباما هورا می کشد
و دست می زند برای اسرائیل
پان کی مون هورا می کشد و متاسف است برای خرس قطبی غمگین
داعش هنوز سر شیعه می برد و سرش گرم جهاد نکاح است
و اولاند اسب هایش را زین کرده تا کسی تظاهرات نکند

شمار شهیدان به 100 رسید

و شیخ نفت هنوز دنبال سوسمارهای جوان می گردد

شمار شهیدان از 200 گذشت

و شیخ نفت هنوز از حجله اش بیرون نیامده است

شمار شهیدان به 300 رسید

تقبل الله یا شیخ

خدا قبول کند قیلوله هایت را

شمار شهیدان به 500 رسید

و شیخ نفت از خواب صبحگاهی برخاسته و در اینترنت

 دنبال قیمت تازه نفت می گردد

ما هم کماکان داریم رقیق می شویم  
می بینی آقا امام موسای صدر
دنیا چقدر کثیف شده است

آآاز قزوه 

/ 0 نظر / 25 بازدید