ذهن بیمار

ذهنبیمار

ذهن با قابلیت ثبت ورودیها – حتی پردازشهای خودش – همانند دیگر

اعضای بدن وظیفه حفظ و صیانت ارگانیسم را بر عهده دارد ، بطوریکه در

مواقع لزوم بنا به نیاز گشوده شده پیش روی ارگانیسم از دانسته های حافظه

جهت رفع مشکل حاصله بهره می برد. چنانچه به هر یک از اعضای بدن

آسیبی برسد ذهن به کمک آن عضو آسیب دیده می شتابد و با بهرمندی از

دانسته هایش بهترین پردازش را انجام داده چند سیگنال خروجی ارسال

می کند که منتج به تصمیم و نهایتا وقوع فعل می شود.

حال اگر خود ذهن آسیب ببیند و از عملکرد صحیح باز بماند چه می شود؟

 مسئول رفع و رجوع عیوب ذهن کدام عضو است؟

آیا ذهن نیز همانند سایر اعضا بیمار می شود؟

تشخیص بیماری ذهن بر عهده کدام عضو بدن است؟ آیا ذهن می تواند ضمن

پرداختن به سایر اعضا به خود نیز بپردازد؟ پرداختن ذهن به خودش به چه

معناست؟ ذهن مگر چه چیزی دارد که به آنها بپردازد؟

پر ظرفیت ترین حافظه ، حافظه ذهن است به گونه ای که از بدو تولد تا

انتهای حیات آدمی به همراه اوست و با ثبت لحظه به لحظه وقایع ، می تواند

لوح فشرده خوبی برای داوری در رابطه با اعمال ، رفتار ، کردار ، افکار و

نیت ها باشد. اگر ذهن مغرضانه به محتویات خودش نگاه نکند و نسبت به

داشته هایش تعصب نداشته باشد ، می تواند تمام زوایای درون خودش را به

روشنی ببیند و در صدد رفع ایراداتش برآید.

/ 0 نظر / 22 بازدید