وقتی پرنده ای زنده است

 

مورچه ...پرنده.... درخت... چوب کبریت... اگر یک تست روانشناسی ساده بودو

از شما می خواستند یکی را انتخاب کنید ، کدامیک را بردیگران ترجیح می دادید

طبیعی است که همه بگویند .. پرنده..!؟ که در ادبیات ما نماد پروازو روح آزادگی است

برخی هم درخت را انتخاب خواهند کرد که سنبل ایستادگی است..! اما یقینا

هیچکس مایل نیست که چوب کبریت ویا مورچه را انتخاب کند...چرا..!!؟

چون همه از آن چیزی که هستیم فرار میکنیم..!!؟؟

فکروشو بکن..!!

/ 0 نظر / 6 بازدید