مهارتهای زندگی..!

 

مهارت های زندگی

همه ما در زندگی با موقعیتهایی روبرو می شویم که اگر بدستی عمل نکنیم سلامت روانی خودمان و دیگران بخطر می افتد. این موقعیها مختلفند. مثلا چگونه با دوستان و اطرافیان خود ارتباط برقرار کنیم ؟ چگونه مسئولیتهای جدید را بپذیریم ؟ چگونه تصمیم بیگریم؟ چگونه مشکلاتمان را حل کنیم ؟ چگونه با ترس – اضطراب – ناکامی – افسردگی و فشارهای روانی مقابله کنیم؟و… رفتار کردن در این موقعیتها نیاز به یادگیری دارد. یعنی باید چگونه عمل کردن را تمرین کرد و یاد گرفت در این رابطه معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان کوشیده است تا با ایجاد امکانات لازم زمینه های آموزش روشهای یادگیری مهارتهای زندگی را از طریق برنامه ریزی جلسات آموزشی متوالی و مستمر برای جوانان و نوجوانان تحت حمایت خود فراهم نماید.

مهارتهای زندگی:
(مهارتهای زندگی) توانائیهایی هستند که به ما کمک می کنند با موقعیتهای زندگی بخصوص موقعیتهای پر خطر بطور صحیح برخورد کنیم. وقتی این مهارتها را کسب کردیم می توانیم در ایجاد ارتباط با دیگران سازگارانه عمل کنیم و بدون توسل به اعمالی که به خودمان یا دیگران صدمه می زند. مشکلات را حل کنیم.

این مهارتها چه مهارتهایی هستند؟
مهارتهای زندگی شامل ده توانایی کلی بشرح ذیل است. برای زندگی بهتر لازم است این مهارتها را تمرین کنیم تاکمتر دچار آسیبهای روانی و اجتماعی شویم:

1 – توانایی حل مسئله
ما در زندگی بطور مداوم در حال حل مسئله هستیم. برخی از این مسائل ساده هستند ولی برخی دیگر به فعالیتهای فکری پیچیده ای نیاز دارند. توانایی حل مسئله به ما کمک می کند مسائل زندگیمان را بنحو مطلوب حل کنیم. اگر مسائل مهم زندگی ماحل نشده باقی بماند با فشار روانی روبرو شده و سلامت روانی و نیز سلامت جسمانی ما تهدید می شود.

2 – توانایی تصمیم گیری
اگر چه همه ما تصمیم می گیریم ولی همیشه تصمیمهای هوشمندانه نمی گیریم. برخی از تصمیم گیریهای غلط به پیامدهای ناخوشایند منجر می شوند. مهارت تصمیم گیری به ما کمک می کند که بطور صحیح در مورد اعمالمان تصمیم بگیریم و جوانب مختلف انتخابها و پیامدهای مثبت و منفی هر یک از آنها را در نظر بگیریم. تصمیم گیری مناسب و واقع بینانه موجب بالا رفتن سطح سلامت روانی ما می شود.

3 – توانایی تفکر خلاق
این نوع تفکر به ما کمک می کند مسائل را از زوایای مختلف دریابیم و راه حلهای مختلف مسئله و پیامدهای آن را ارزیابی کنیم و بالاخره راه حلهای تازه ای برای مشکلاتمان پیدا کنیم. با استفاده از این مهارت ؛ تصمیم گیری های ما مناسبتر و مسائل بطور عملی تر حل می شوند.

4 – توانایی تفکر انتقادی
با استفاده از این مهارت به بررسی و تجزیه و تحلیل افکار خود و دیگران می پردازیم و به فهم و درک روشن تر دست می یابیم. این توانایی کمک می کند تا اطلاعات و تجاربی که به ما میرسد را تجزیه و تحلیل کرده و در مقابل ارزشها و فشارهایی که به ما تحمیل می شود مقاومت کنیم و بدانیم که رفتار دیگران همیشه درست
نیست.

5 – توانایی ارتباطی
ما بخش اعظم هر روز را به ارتباط برقرار کردن با دیگران می گذرانیم و هر چه بیشتر بتوانیم نیازهای خود را بیان کرده و نیازهای دیگران را درک کنیم. از بهداشت روانی بهتری برخوردار خواهیم بود. توانایی ارتباطی به ما کمک می کند تا با دیگران ارتباط کلامی و غیر کلامی مؤثر تری داشته باشیم و با غلبه بر خجالت ؛ نظرات خود را برای دیگران ابراز کنیم. اگر این مهارت کسب کرده باشیم در مواقع لازم می توانیم با تقاضاهای نامناسب دیگران مخالفت کنیم.

6 – توانایی روابط بین فردی
توانایی روابط بین فردی به ما کمک می کند با دیگران همکاری و مشارکت بهتری داشته باشیم. به آنها اعتماد کنیم. مرزهای روابط با دیگران را تشخیص دهیم. دوستی های مطلوب را حفظ کنیم و در شروع و خاتمه ارتباطات بطور مؤثرتری رفتار کنیم.
ش7 – توانایی خود آگاهی
یعنی توانایی شناخت خود و آگاهی از نقاط ضعف و قوت خواسته ها؛ ترسها ؛ رغبتها و تمایلات خود؛ این توانایی به ما کمک می کند تصویر واقع بینانه ای از خود داشته باشیم و حقوق و مسوولیتهایمان را بهتر بشناسیم.

8 – توانایی همدلی
توانایی همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد.درک کند. همدلی به ما کمک می کند تا انسانهای دیگر را وقتی با ما متفاوت هستند بپذیریم و به آنها احترام بگذاریم. کسانی که همدلی بیشتری دارند؛ به دیگران علاقمندند؛ افراد مختلف را تحمل می کنند؛ پرخاشگری کمتری دارند و دوست داشتنی ترند. این مهارت روابط اجتماعی را بهبود می بخشد.

9 – توانایی مقابله با هیجان
این مهارت شامل توانایی شناسایی هیجانات خود و دیگران و نیز شناخت تاثیر هیجانات بر رفتار است. این مهارت به ما کمک می کند که در مواقع ناکامی ؛ خشم؛ افسردگی و اضطراب واکنشهای مناسبی نشان دهیم.

10 – توانایی مقابله با فشارهای روانی ( استرس)
این توانایی شامل شناخت استرسهای مختلف زندگی و تاثیر آن بر رفتار است و ما را قادر می سازد که منابع فشار روانی در زندگی مان را شناخته و راههای صحیح کاهش فشار را دنبال کنیم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید