یک تفاهم نامه همکاری روستایی

بسمه تعالی

تفاهم نامه همکاری

 1. 1.       طرف ها:

این تفاهم نامه، مابین کانون روستازادگان سرزمین آفتاب (به عنوان متولی باشگاه های کشاورزان جوان خراسان رضوی؛ به اختصار: کانون) از یک سو و دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی (به عنوان متولی جشنواره عمار و طرح تاریخ شفاهی انقلاب؛ به اختصار: دفتر) از سوی دوم و اندیشکده مدیریت جهادی و اقتصاد مردمی (به عنوان اتاق فکر حرکت های مردمی در جهاداقتصادی؛ به اختصار: اندیشکده) از سوی سوم منعقد می شود.

 

 1. 2.      موضوعات:

موضوعات اصلی در این تفاهم نامه عبارتند از:

الف. اکران مردمی فیلم های مستند عمار در سطح روستاهای خراسان رضوی

ب. ساخت فیلم های مستند جهت جشنواره عمار در مقوله های مرتبط با روستا

ج. تهیه تاریخ شفاهی فعالیت های انقلابی و جهادی در موضوع روستا.

 

 1. 3.     تعهدات:

در بند الف همکاری: اکران مردمی

تعهدات دفتر:

1-    در اختیار قرار دادن خلاصه فیلم های موجود، با توجه به معیارهایی که باشگاه تعیین می کند؛ برای انتخاب فیلم ها جهت اکران در روستاها

2-    هماهنگی کارگردانان مستندهای منتخب برای حضور در روستاها در زمان اکران عمومی مستندها و نیز پشتیبانی مالی حضور این افراد در روستاها

3-    تامین تجهیزات مورد نیاز برای اکران عمومی در روستا با استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش، بسیج و ...

تعهدات کانون:

1-    انتخاب روستاهای مناسب برای اکران مردمی (تا انتهای مهر ماه)

2-    شناسایی و برنامه ریزی جذب مخاطبان مختلف در سطح روستاها

3-    تهیه گزارش مصور از اکران ها و ضبط صحبت های جلسات اکران

4-    توزیع فرم های نظرسنجی بین مخاطبین و جمع آوری آنها و ارائه به دفتر

در بند ب همکاری: ساخت مستند درباره روستا

تعهدات دفتر:

1-    انتخاب و هماهنگی کارگردان ها متناسب با سوژه های عرضه شده، از میان نیروهای مرتبط با دفتر

2-    آموزش سریع مستند سازی برای افراد توانمندی که کانون و یا اندیشکده معرفی می کند

3-    آموزش سایر مهارت های رسانه ای و فرهنگی برای اعضای علاقمند باشگاه های کشاورزان و فعالان روستایی معرفی شده از سوی اندیشکده

4-    نظارت فنی و هنری بر مستندهای درحال ساخت در موضوع روستا 

تعهدات کانون:

1-    شناسایی و تشریح سوژه های مناسب برای مستندسازی در حوزه روستا متناسب با ظرفیت باشگاه های کشاورزان جوان در خراسان رضوی

2-    انجام تحقیق فیلم درخصوص سوژه های منتخب در صورت حمایت مالی دفتر

3-    معرفی نیروهای مستعد در خراسان رضوی برای مستندسازی به دبیرخانه جشنواره عمار جهت آموزش های اولیه مستندسازی

4-    نظارت میدانی و محتوایی در ساخت مستندهایی که در حوزه روستا در خراسان رضوی ساخته می شود

تعهدات اندیشکده:

 1. شناسایی و ارائه سوژه های مناسب درخصوص روستا در سایر مناطق مرتبط در کشور  
 2. انجام تحقیق فیلم در زمینه سوژه های منتخب در صورت حمایت مالی دفتر
 3. برگزاری دوره های آموزش مستندسازی ویژه فعالان روستایی مرتبط با اندیشکده
 4. کمک به ایجاد و هدایت بخش "روستا" در جشنواره عمار در صورت حمایت مالی دفتر .

در بند ج همکاری: تاریخ شفاهی روستا

تعهدات دفتر:

 1. آموزش تهیه تاریخ شفاهی به فعالانی که توسط کانون یا اندیشکده معرفی می شوند
 2. حمایت مالی از موضوعات مرتبطی که تاریخ شفاهی آنها توسط کانون یا اندیشکده انجام خواهد شد

تعهدات کانون:

 1. اختصاص وقت مکفی توسط آقای صاحبی و سایر نیروهای پیش کسوتی که توسط کانون معرفی می شود، به جلسات تاریخ شفاهی
 2. اختصاص نیرو و امکانات جهت انجام تاریخ شفاهی در موضوعات مرتبط با روستا در خراسان رضوی

تعهدات اندیشکده:

 1. شناسایی نیروهای پیش کسوت فعال در حوزه روستا در سایر مناطق مرتبط
 2. زمینه سازی انجام تاریخ شفاهی در حوزه روستا از طریق فعال سازی تیم های مرتبط بومی در مناطق هدف

 

 1. 4.     الزامات اجرایی:

1-    سازوکار ساخت مستند و نقش طرف ها در مالکیت معنوی و مادی آن، توسط دفتر تعیین و به کارگردانان ابلاغ خواهد شد.

2-    آقای طبسی به عنوان نماینده کانون، آقای حامد بامروت به عنوان نماینده دفتر و آقای داوود صادقی به عنوان نماینده اندیشکده مسئول اجرای این تفاهم نامه خواهند بود.

3-    مسئولیت هماهنگی های لازمه در چارچوب این تفاهم نامه، به صورت زیر تعیین می شود:

 • هماهنگی با باشگاه های کشاورزان جوان خراسان رضوی، توسط کانون
 • هماهنگی با کارگردانان و مستندسازان و دبیرخانه جشنواره عمار، توسط دفتر
 • هماهنگی با فعالان روستایی و باشگاه های سایر مناطق کشور، توسط اندیشکده

4-    مالکیت معنوی خروجی تاریخ شفاهی با طرف های درگیر در تهیه آن خواهد بود.

5-    مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ اول شهریور 93 تا اول تیرماه 94 می باشد و پس از آن با توافق طرفین قابل تمدید است.

 

مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

مسئول کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مسئول اندیشکده مدیریت جهادی و اقتصاد مردمی


وحید


ناصر

روح الله

 

/ 0 نظر / 2 بازدید