سرود..

سرود ملی جوانان روستا

 

به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان.

 

 

آفتاب از پشت کوه آمد برون

صبح از چشم اهالی سر زده ست

مرغ رخوت ناک خواب آلودگی

بازهم از این حوالی پر زده ست

 

هم صدا در کار آبادانی اند

مردمان پر امید روستا

رودها سعی و تلاش آموختند

از جوانان رشید روستا

 

پا به چشم روستای ما گذار

تا دلت مانند گل ها وا شود

صبح و شب در کوچه باغ سینه ات

از نوای بلبلان غوغا شود

 

حرکت و نیرو بود ابزارمان

در جهاد ما، هدف سازندگی ست

ناامید از باد و باران نیستیم

لطف ایزد رمز این سرزندگی ست

 

متحد چون خوشه های گندمیم

چشم بدخواهان ایران کور باد

دیر بادا روزگار همدلی

دست شب از صبح میهن دور باد!

 

 

جوانان روستای ارغا

باتشکر از آقای فتحی وآقای طاهری

دوستان خوب جوانان روستایی

درباشگاه کشاورزان جوان ارغا

/ 0 نظر / 5 بازدید