صبحانه.. برای اصغر..

سلام .. صبح روز سه شنبه ی شما بخیر....

امروز سرنوشت تیم ملی و حضور ما در جام جهانی برزیل در بازی با کره جنوبی مشخص

می شود..

انتخابات شوراهای شهرو روستا نیز قاعدتا تا شب تمام خواهدشد.. و همه چیز به لطف

خدا به سامان است ، آنچه بایستی از همین فردای اولین روز شروع دولت آقای روحانی

مورد توجه قرار گیرد، چنانچه وعده داده اند وعقل سلیم نیز حکم می کند، حمایت گسترده

از سازمانهای مردم نهاد است. ما معتقدیم تاسال95 دستگاههای دولتی به شدت کوچک خواهند شد. و ماموریتهای خویش را به مردم خواهند سپرد.

این واسپاری در روستا از اولویت بیشتری بر خورداراست:

1-دهیاران بعنوان مدیران روستایی به تنهایی قادر به پیگیری و انجام همه ی کارها نیستند.

2-رشد اجتماعی، ارتقاء سطح تحصیلات ،کارآفرینی در عرصه ی اقتصادی روستاها،

بازدهی مالی برخی محصولات کشاورزی و.. زمینه ی مناسبی برای برگشت جوانان

روستایی به روستاهارا فراهم ساخته است.

3- سازمانهای مردمی متشکل از جوانان روستایی مثل باشگاههای کشاورزان جوان در

روستاهای خراسان رضوی ازآمادگی فوق العاده ارزشمندی جهت مشارکت گسترده

در توسعه زادگاه خویش برخوردارند.

4- سپردن کار مردم هر روستا در قالبهای مدرن و به روز شده ، به سامان تراست تا

شرکتها و موسسات و شرکتهای خارج از روستا....

...ادامه دارد..

/ 0 نظر / 5 بازدید