آغاز بکار شوراها..

آآ.. الف لام میم..

.... سلام وعرض تبریک وتسلیت بخاطر شروع بکار ..

1- دوستان من هم اکنون که مسئولیت مدیریت روستا را به عهده گرفته ایدفکر کنید روز

    پایان است چهار سال مثل برق و باد گذشت و در معرض قضاوت مردم وخدای مردم

    قرار گرفته اید ببینید چه کرده اید..!!؟؟

2- اگر بند اول را پذیرفته باشی برای رسیدن به آن نقطه خوب است برنامه ای تهیه کنی

    که طی این چهارسال چه اقداماتی برای توسعه و پیشرفت روستا انجام خواهی داد.

3- چقدر خوب است برای شروع به کار از جوانان و تحصیلکردگان ساکن و مهاجر یک

   اطاق فکر تشکیل دهید تا تصمیمات و اقدامات شما پخته تر باشد.

4- فراموش نکنید که در همه ی کار ها کل روستا را وهمه ی مردم را ببینید مخصوصا

  بر اجرای طرح هادی خدای ناکرده عده ای خاص،محله ای خاص و..را نبینید.

5- ظرفیت روحی و اخلاقی خود را افزایش دهید مثل بعضیها که همواره از آدمها طلبکار

    هستند نباشید؛ نگاه کنید که آنها چه خدمتی به شما کرده اند نه اینکه ..شما..

6- به جوانان و نوجوانان روستا اهمیت بدهید که آنها وارثان شمایند؛ یکی از مهم ترین

    اقدامات پایدار به جوانان توسعه ی نهادی قانونی است مثل:

     * تشکیل انجمن دوستی وتعاون

     * تشکیل باشگاه کشاورزان جوان

     * ایجاد هسته های فرهنگی،

     * ایجاد هسته های اقتصاد مقاومتی و..

7- تقاضا میکنم با تمام توان خویش در جهت آموزش زنان و دختران جوان روستایی

    بویژه تعلیم و تربیت، مهارتهای زندگی و...تلاش نمایی.

8- اگر کتابخانه ندارید اقدام کنید اگر دارید فعال کنید حتی برای 10نفر.مطالعه

    و توسعه کتابخوانی در روستا بسیار مهم است.(ادامه دارد)

/ 0 نظر / 7 بازدید