سـر بـه زانـوی خـیـال

سـر بـه زانـوی خـیـال تـو هـلـالـی شـده‌ام
آن قـدر مـیـل بـه ابـروی تـو دارم که مپرس

 

 

از خـم مـوی تـوام رشـتـهٔ جـان مـیـگـسلد

آن قـدر تـاب ز گـیـسوی تـو دارم که مپرس
محتشم کاشانی

دستها..دستها..

دستهای رها درعشق..!

دستهای رها در اوج..!

دستها..آه ..آه ..دستها..

دستها و قلبها..

قلبها و چشمها..

و اشکهایی که زاییده عشق اند..

و با ترحم آیینه ها گرم و زلال

می لرزندو می طپندو آیینه تکثیر میشود

و سرشاخه ها ی معطر قبیله دعامیکنند..!؟


/ 6 نظر / 5 بازدید