جهاد سازندگی(ره)

     

  جهاد سازندگی
 
 مقدمه  
   پس از جنگ جهانی دوم که آمریکا و کارتل ها و تراست های صهیونیستی، جانشین استعمارگران اروپایی می شدند برابر نقشه ای طراحی شده، تصمیم گرفتند: 1- با نابودی کشاورزی در کشور های جهان سوم، امنیت و استقلال غذایی آنها را به خطر اندازد 2- روستاییان را به صورت کارگران و برده هایی جویای کار به شهر ها و حلبی آباد ها بکشند تا با کمترین دستمزد در خدمت آنها باشند 3- فئودال و زمینداران را تبدیل به سرکارگران کارخانه های مونتاژ کاری آنها بنمایند. اصلاحات ارضی را فردی یهودی صهیونیست به نام «والتر روستو» به بهانه جلوگیری از شورش دهقانان و گسترش کمونیسم برای کشور های جهان سومی و استعمار زده ای همچون، آرژانتین، کوبا، ایران، مصر، ... پیشنهاد کرده بود که جان کندی رییس جمهور آمریکا در دهه 1340 دستور اجرای آن را به محمدرضا شاه پهلوی ابلاغ کرده بود. پیشتر اجرای آن 1338 با مخالفت آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی مرجع تقلید یگانه شیعیان، مسکوت مانده بود؛ ولی با در گذشت آن مرجع بزرگ، با وجود مخالفت شدید امام خمینی (ره) که منجر به تبعید غیر قانونی ایشان از ایران شد، با نام «انقلاب سفید» و «انقلاب شاه و مردم» در ایران اجراء گردید. به زودی هفتاد هزار روستای ایران که دیگر دسترنجی نداشتند، در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با دهان های باز و شکم های گرسنه به کوچیدند و شمار روستا ها در زمان اندکی به نصف گرایید. اربابان آنان نیز به زور، به کارفرمایان کارخانه های کالا های مونتاژی، سرمایه داران صهیونیستی تبدیل شدند. کشور ایران که خود روزگاری صادر کننده گندم بود، به بزرگترین وارد کننده گندم آنهم برای جمعیت 35 میلیونی پیش از انقلاب تبدیل گشت. زمین های کشاورزی ایران که طی چندین هزار سال با کندن کاریز های طولانی آبرسانی می شد، با برنامه ریزی کارشناسان اسراییلی که در ایران از طریق حفر چاه هایی انجام گرفت که سال به سال بر عمق آنها افزوده می گشت و بدین ترتیب نظام آبرسانی سنتی هم در ایران به طور کامل دچار اختلال گردید. با وارد کردن یارانه در بخش کشاورزی، انرژی، ترابری، نظام اقتصادی کشور هایی مانند ایران و مصر، برای همیشه وابسته به تصمیمات بیگانگان و صهیونیسم بین الملل قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357، که برآمده از خواست اندیشه اسلامی مردم عدالتخواه و مستضعف ایران بود، رسیدگی به روستاییان و زدودن غبار محرومیت از چهره دیار آنها و توانمند سازی و نیز مشارکت دادن آنان در پیشرفت کشور از طریق بسیج مردمی ضرورتی انکار ناپذیر بود. زیرا از این گذر، با کمترین امکانات بسیج مردمی را در آبادانی روستا مشارکت می داد و در پیشرفت کشور سهیم می شدند و در گامی دیگر انقلاب اسلامی، به افق جدیدی در دستیابی به اهداف عدالت محورش می رسید. از سوی دیگر جهاد در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه ای دارد، زیرا در جهاد هم تلاش عبادت محسوب می شود و هم هدف الهی می گردد. بنابر این انقلاب اسلامی که با نفی هر گونه وابستگی می خواست به راه خود ادامه دهد، می طلبید با امکانات موجود کشور و بهره‌گیری جهاد گونه از بسیج مردمی، سازندگی روستاها را دراولویت قرار دهد. از اینرو جهاد سازندگی پایه گذاری گردید تا در این راستا برای پیشرفت روستا ها و آبادانی کشور ایران اهتمام ورزد.
تاریخچه:
    از آنجا که روستاییان در حکومت دست نشانده پهلوی از امکانات اولیه و هرگونه خدمت رسانی محروم مانده بودند، در حالیکه جاذبه کذایی شهر ها چشم هر روستایی و کوخ نشین را کور می کرد. به همین خاطر پس از انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357، دانشجویان انقلابی و مسلمان، مصمم شدند برای روستاییان و دنبال آن آبادنی کشور گامی بردارند. بنابراین آنها طرحی را پس از چند ماه همفکری در دانشگاه ها و با دانشگاهیان برای نوسازی و آبادانی روستا ها تدوین نمودند و نام آن را "جهاد برای سازندگی روستا های کشور" گذاشتند. (روزنامه رسالت، 12/2/1385)
    دانشجویان طرح را به امام خمینی (ره) رهبر انقلاب اسلامی، تقدیم کردند. امام (ره) طرح را برای بررسی به شورای انقلاب اسلامی و سپس دولت موقت سپردند، اما طرح در هیات دولت مطرح شد و دولت موقت آن را به نام خودش اعلام نمود، که این امر با واکنش دانشجویان رو برو شد. سرانجام امام خمینی (ره) در پیامی رادیو – تلویزیونی در تاریخ 26 خرداد 1358 فرمان پایه گذاری جهاد سازندگی را اعلام کرد و از همه قشر های ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندس و متخصص، شهری و روستایی خواست تا کشور ایران را بسازند و آباد نمایند. (صحیفه امام (ره)، ج 8، ص 179) در پی این پیام، جهاد سازندگی در 27 خرداد 1358، با دو هدف اصلی: رفع محرومیت زدایی از روستاها و تامین درآمد کافی و ایجاد اشتغال در روستاها و رشد و شکوفایی کشاورزی (ایروانی، ص 184) به صورت ستادی زیرنظر دولت موقت برپا گردید و سرپرست آن محمد حسین بنی اسدی داماد مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت گردید. در 27 شهریور 1358 اساسنامه جهاد با سه ماده هدف، روش و وظایف به تصویب هیات وزیران رسید. (همان، ص 185-186). پس از آن، به پیشنهاد دانشجویان، نماینده ای از سوی امام خمینی (ره) در جهاد منصوب گردید. نماینده رهبری حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، با دولت موقت در راهبری این نهاد انقلابی به ویژه در بکارگیری دانشجویان انقلابی با مشکل مواجه شد. این امر باعث شد در پایان 1358، جهاد سازندگی به عنوان نهادی انقلابی زیر نظر شورای انقلاب اسلامی قرار بگیرد. همزمان با آن، آیت الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتیو سرپرستی این نهاد انقلابی را برعهده گرفت و افزون بر نماینده رهبری، سه نفر را برای عضویت در شورای مرکزی انتخاب کردند. بدین ترتیب جهاد سازندگی در دوره نخست فعالیت، به صورت نظام شورایی اداره می شد. پس از دولت موقت که کاری به نهاد های انقلابی نداشت، مخالف بعدی جهاد سازندگی ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور لیبرال منش و خیانتکار، بود که جهاد سازندگی را غول بی شاخ و دمی می دانست و حاضر به همکاری با آن نهاد نبود. جهاد سازندگی در دوران شهید محمد علی رجایی از بیشترین پشتیبانی ها برخوردار بود.
    فعالیت جهاد سازندگی در سال های نخست آن، به آبادانی، خدمت رسانی و آموزش های فنی منحصر بود، ولی بنا به نیاز و شرایط جامعه، مسئولیت های جهاد، پیوسته درحال تغییر و تحول بود و رسیدگی به کار هایی همچون امور فرهنگی، بهداشت و اشتغال را نیز عهده دار شد. (میرزایی، ص 114)
    جهادسازندگی تا 1362 نهادی دولتی نبود، در هشتم آذر 1362 قانون برپایی وزارت جهاد سازندگی تصویب گردید. (ایروانی، ص 195) بدین ترتیب جهاد سازندگی از صورت نهادی انقلابی به صورت وزارتخانه ای مستقل با نام وزارت جهاد سازندگی درآمد. وزارت جهاد سازندگی از 1363 عهده دار وظایف جدیدی شد از جمله: نظارت و سرپرستی سازمان امور عشایر در 1363، صنایع روستایی و دستی در 1364، شرکت سهامی شیر در 1365 و شیلات و فرش در 1366 (خزاعی، ص73)، در مهرماه 1369 نیز مسئولیت گسترده دو بخش امور دام و منابع طبیعی به وظایف جهاد سازندگی افزوده شد. (همان)
    پیش از برپایی جهاد سازندگی، وزارت کشاورزی در ایران وجود داشت، ولی نمی توانست با روش انقلابی به نیاز ها پاسخ دهد و اکنون فعالیت دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی به موازات هم، در بخش آبادانی روستایی و کشاورزی، موجب ناهماهنگی هایی به ویژه در بخش کشاورزی شده بود و ادغام این دو وزارتخانه گامی برای بهبود وضعیت به شمار می آمد. سرانجام در دی 1379 با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، جایگزین دو وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی گردید. (پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی) در 1379 با توجه به شور جوانان دانشجو، نهاد نوینی با نام بسیج سازندگی به دستور رهبر انقلاب آیت الله سید علی خامنه ای زیرنظر سازمان بسیج مستضعفین، جایگزین جهاد سازندگی گردید، که با راه اندازی اردو های جهادی به سازندگی در مناطق محروم کشور فعالیت می نماید. (خبرگزاری مهر، 18/3/1391)
    رییسان و وزیران جهاد سازندگی از آغاز پایه گذاری تا ادغام آن به ترتیب عبارتند از: محمد حسین بنی اسدی، آیت الله شهید دکتر محمد حسینی بهشتی، بیژن نامدار زنگنه، غلامرضا فروزش، محمد سعیدی کیا.
دستاورد ها
    جهادسازندگی در طول حیات انقلاب اسلامی خدمات شایانی به مردم ایران نموده است. البته این نهاد انقلابی نیز همانند بسیاری از نهادهای پایه گذاری شده پس از انقلاب شاهد فراز و نشیب هایی بوده است، اما همواره نقشی بی مانند در آبادانی کشور با روش جهادی و انقلابی داشته است.از مهم ترین دستاورد های جهاد سازندگی می توان به فعالیت های بزرگ این نهاد انقلابی در طول سال های دفاع مقدس اشاره نمود:
    جهاد سازندگی در آغاز انقلاب اسلامی و پس از پایه گذاری، براساس فلسفه وجودی خود در سراسر کشور با شعار خدمت به روستاییان به ویژه در آبرسانی، برق رسانی و راهسازی برای توسعه و عمران روستا ها گام های مهمی برداشت. به نحوی که پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی روستاهای بدون آب و برق وجود ندارد و همه از این نعمت برخوردارند. (خدمات مهندسی و صنایع آب و برق، پایگاه اطلاع رسانی)
    جهاد سازندگی در طی هشت سال جنگ تحمیلی بعثیان عراق علیه ایران، با استعداد بیش از شش قرارگاه فرماندهی، چهار تیپ و چهل گردان پشتیبانی و مهندسی جنگ و 25 ستاد پشتیبانی استان با ساز و برگ کامل و ماشین آلات و با پذیرش مسئولیت مهندسی جنگ در کلیه میدان های نبرد جنوب و غرب ایران با اعزام 540 هزار نیروی جهادگر و با اهدای بیش از 3100 شهید و 21 هزار جانباز و 1100 آزاده نقش بزرگی در هشت سال دفاع مقدس ایفاء نموده است. طراحی و ساخت طولانی ترین پل شناور جهان (پل خیبر) به طول چهارده کیلومتر، که ارتباط میان جزایر مجنون و ساحل هورالعظیم را امکان پذیر می ساخت و ساخت پل بعثت بر رودخانه اروند با شش هزار لوله ۵۶ اینچی از کار های برجسته جهاد سازندگی به شمار می آید. (بیست سال سازندگی، ص 144) پس از پایان جنگ تحمیلی در 27 تیر 1367، جهاد سازندگی با همه امکانات خود به بازسازی مناطق جنگ زده پرداخت و نقش بزرگی را در زدودن آثار جنگ تحمیلی از چهره کشور ایفا نمود.
    در فعالیت های پژوهشی و آموزشی و تربیت نیروی انسانی آموزش دیده نیز جهاد سازندگی دستاوردهای بسیاری داشته است. راه اندازی شش موسسه تحقیقاتی مادر (رازی، جنگل و مرتع، دامپروری، شیلات و آبخیزداری و مهندسی)، تولید واکسن های پزشکی و دامپزشکی، صدور فناوری ساخت واکسن، راه اندازی مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ایجاد موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد سازندگی از جمله دستاورد های این نهاد انقلابی است. (دستاورد های جهاد سازندگی، ص 89)
    در بخش دام و طیور جهاد سازندگی با به حداقل رساندن واردات محصولات دامی به خودکفایی دست یافت. در بخش شیلات، به منظور حفظ ذخایر دریاها، با جایگزین کردن شیوه های مناسب، روش های نامناسب صید را حذف کرد و برای پرورش و تولید سالانه دویست هزار تن میگو و ماهیان سردابی و 750 هزار تن ماهیان گرمایی برنامه ریزی هایی انجام داد.
    در بخش عشایر، موفق به اجرای بیش از دو هزار طرح راه سازی، ساخت مدرسه، جایگاه سوخت، چاه کشاورزی و برق رسانی شد و با ساخت جایگاه های پخش سوخت، از ویرانی مراتع و بوته کنی جلوگیری کرد. در بخش منابع طبیعی نیز با اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل، به منظور حفاظت از منابع جنگل های شمال ایران، مدیریت، احیا و غنی سازی جنگل های دیگر کشور، اجرای طرح ملی تعاون دام و مرتع، توسعه فضای سبز و جنگل کاری در همه نقاط کشور و ایجاد کمربندهای سبز حفاظتی اقدامات کرده است. (همان)
    کمک به مناطق محروم کشورهای مسلمان نیز از دیگر اهداف جهاد سازندگی بود. از همین رو در پی دیدار حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رییس جمهور وقت، در 1364 از چند کشور آفریقایی، جهاد سازندگی ماموریت یافت در کشور تانزانیا طرح های توسعه روستایی را اجرا کند. پس از آن، گستره فعالیت سازندگی به سیرالیون، غنا و لبنان نیز گسترش یافت و دفتر های جهاد سازندگی در این کشورها پایه گذاری شدند. (گزارشی از سازندگی، ص 77-78)
چارچوب های قانونی:
    آغاز بکار جهاد سازندگی و اندیشه پایه گذاری این نهاد به خواست جوانان انقلابی و رهنمود های امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و برخاسته از نیات خالصانه جهادگران بود. متن پیام امام خمینی (ره) به ملت ایران در مورد تشکیل جهاد سازندگی به این شرح است:
    «خائنین رفتند و اگر تتمه ای هم باشد با همت ملت خواهند رفت، لکن این دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پشت آن دیوار خرابی های زیادی هست و ما باید به همت ملت آن خرابی ها را ترمیم کنیم. ناچاریم که به ملت متوجه بشویم برای سازندگی، برای اینکه ترمیم کنیم این خرابی ها را که در طول مدت حکومت جایر پهلوی در مملکت ما حاصل شده است و به حمدالله ملت ما راجع به سازندگی این مهیا بودن خودشان را اعلام کرده اند. دانشجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاری، کشاورز، همه قشرهای ملت داوطلب برای این است که ایرانی که به طور مخروبه به دست ما آمده است، بسازند. از این جهت باید ما بگوییم یک جهاد سازندگی، موسوم کنیم این جهاد را به جهاد سازندگی که همه قشرهای ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و دهاتی همه با هم باید تشریک مساعی کنند و این ایران را که خراب شده است، بسازند.» (صحیفه امام (ره)، ج 7، صص 135-136)
    پس از تشکیل جهاد سازندگی در خرداد ماه 1358 و فعالیت های ارزنده ای این نهاد انقلابی انجام داد، پس از آن، در آذر 1362 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی با اساسنامه جدیدی از تصویب مجلس گذشت. سرانجام در ششم دی1379، با حذف نهاد جهادسازندگی و ادغام آن در وزارت کشاورزی وزارتخانه تازه ای به نام وزارت جهاد کشاورزی برپا گردید. (پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی)
جهاد سازندگی و دیدگاه بزرگان:
امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی، برای فراخواندن مردم به جهاد سازندگی می فرمایند:
    «ما دستمان را پیش ملت دراز می کنیم، و از ملت می خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست برادری به هم بدهندو این سازندگی و جهاد سازندگی را شروع کنند.» (صحیفه نور، ج 8، ص 180)
آیت الله سید علی خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، در مراسم بیعت جهادگران جهاد سازندگی سراسر کشور درباره جهاد سازندگی می فرمایند:
    «جهاد سازندگى از جمله دستگاه هایى است که بیش از همه، ما را به یاد امام عزیزمان مى‏اندازد. چه ‏قدر ایشان به این مجموعه‏ى جوان و انقلابى و با اخلاص و کارآمد اهمیت مى‏دادند، و چه‏ قدر لذت مى‏بردند وقتى مى‏شنیدند جهاد سازندگى موفقیت هایى را در جبهه‏ى جنگ و مناطق دور افتاده‏ى روستایى به دست آورده است.» (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، پایگاه اطلاع رسانی، 20/3/1368)
ایشان در دیدار جمعی از جهادگران جهاد سازندگی درباره این نهاد انقلابی می فرمایند:
    «جهاد سازندگى، یادگار ارزنده امام بزرگوار ماست. حقیقتاً شجره طیّبه‏اى است که به دست با برکت امام بزرگوار، غرس شد و رشد کرد و میوه داد و کشور و ملت را در مراحل مختلف بهره‏مند نمودند.» (همان، 15/7/1377)
منابع:
1- ایروانی، محمد جواد، نهادگرایی و جهاد سازندگی، انتشارات اداره کل روابط وزارت جهاد سازندگی، تهران، 1378.
2- بیست سال تلاش برای سازندگی: نگاهی به عملکرد دستاوردهای 20 ساله جهاد سازندگی، تهران، انتشارات موسسه ی فرهنگی – هنری شقایق روستا، 1379.
3- خدمات مهندسی و صنایع آب و برق، پایگاه اطلاع رسانی،روستای بدون برق و آب در کشور نداریم، 27/3/1391.
4- دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، پایگاه اطلاع رسانی،مراسم بیعت جهادگران جهاد سازندگی سراسر کشور، 23/3/1391.
5- وزارت جهاد کشاورزی، پایگاه اطلاع رسانی، درباره ما، 25/3/1391.
6- خبرگزاری مهر، سخنرانی سردار نقدی، 18/3/1391.
7- خزعلی، علی، تغییر نیاز روستاها و ضرورت تحول در سیاست های جهاد سازندگی، جهاد، تهران، ش 234-235، 1379.
8- دستاورد های وزارت جهاد سازندگی، جهاد، تهران، ش 230-231، 1379.
9- روزنامه رسالت، چگونگی تشکیل جهاد سازندگی؛ پاسخ به یک شبهه، شماره 5852, 12/2/1358.
10- صحیفه امام خمینی (ره)، انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران، 1389.
11- گزارشی از عملکرد جهاد سازندگی: 14 سال با مردم، 14 سال تلاش و سازندگی، جهاد، تهران، ش 161، 1372.
12- میرزایی، علی اصغر، ارزیابی الگو و عملکرد ترویج در وزارت جهاد سازندگی (سابق)، جهاد، تهران، ش 240-241، 1380.

/ 0 نظر / 6 بازدید