عشق و عاشقی

الف..لام....

حق خدا بر گردن ما این است که مجنون باشیم و عشق بورزیم و عاشق باشیم..

اما..عاشق کی..؟

مجنون که شدی حتما باید عاشق لیلی باشی.. مگر نه این است که در ادبیات

عاشقانه ی ما لیلی و مجنون همواره به دنبال هم میگردند.. البته لیلی هست

این مجنون است که گرفتار خویش است و گم شده است و در موج سوم زندگی

غرق شده است و دست و پا می زند..

مردمان قدیم ،مجنون بودند تشنه دیدار لیلی.. !؟ واین لیلی بود که سخت میگرفت

و مردم عاشق در فراق لیلی می سوختند و می گداختند و سراغ او را از هر کوی و

برزنی می گرفتند..و کمتر می یافتند.

اما اکنون زمانه عوض شده لیلی دلش به رحم آمده و با همه وجود به میدان آمده

اما این طرف این مجنون است که به خواب مرگ فرو افتاده .... در چاه تنگ دهکده

کوچک جهانی به چهار میخ نکبت و زبونی کشیده شده.. ولیلی... آه...آه...لیلی

... بچه ها... بچه های حالا بزرگ شده یعنی قد کشیده لیلی به دنبال شماست

اورا در این لیالی معطر معطل نگذارید..!؟

او همراه شماست و همه هستی اش را

برای شما اینگونه آذین بسته ،

نشانه ها، راهها و... تالیله القدر تان را درآن شب..

آن شب ملکوتی و آسمانی که برخی گفته اند

من که ملول گشتمی در نفس فرشتگان..

حتما چیزهایی دیده اند که گفته اند..!؟

دیدار لیلی ملاقات لیلی دستی به دامنی ، نجاتی به دیداری .....

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
ناشناس ترین

حق خدا این نیست که مجنون باشیم حق خدا در عاقل بودن است ای مومن وقتی عاقل باشی تسلیمی ....