سوم شعبان....

آآآ...الف لام...میم..

.. شاعر که نیستم ... ادبیات و بازی با کلمات را هم ندارم .دهها سایت و وبلاگ را دیدم

که مطلبی برای سوم شعبان تهیه کنم .. و حرفی بزنم شاید تسکین پیداکنم.. وقتی به

 

به مولود این روز می رسم" فارلتنور " به جانم چنگ می اندازد.. صراط مستقیم عشق و

آزادگی برایم معنا پیدا میکند.. حال خودم را نمی فهمم... برای مچاله کردن روح خودم و

 

و احساس غرور وشور و شیدایی اهل دیارم تنها به عکس شهیدی از دیارپاک روستا

وپاسدار بانجابتی که او نیز شیرمرد روستاست و اینک فرزند بالنده همه مردم خوب

 

کشورم شده است اکتفا میکنم....

 

                                                     شهید حسن قالیباف

 

 

میلاد با برکت امام آزادگان وغیرتمندان بر همگان بویژه فرزندان پاک نهاد روستایی

مبارک باد...

/ 0 نظر / 7 بازدید