اربعین.

اربعین...اربعین است و عاشورایی دیگر..

اربعین امسال چقدر متفاوت است...

کربلا امسال چقدر متفاوت است....

درتمام حج 4میلیون شرکت میکنند اما امسال هم اکنون 18ونیم میلیون..

....اربعین اربعین است و امسال متفاوت است ..و چه شب سنگین و بهت آوری است..

داعشی ها فکرمیکردند با جنایاتی که مرتکب میشوندمردم خواهند ترسید..الله اکبر..

امام حسین چه حمایتی کردندازشیعیان صدیق خود...!!؟

/ 0 نظر / 34 بازدید