بره ها..!!

 

بره ها عجیب شادند بی دلیل..!؟

هردو درون گرا و کنش پذیر...!؟

بره سپید پوش کوچک تا آخر عمز همین می ماندو دوست دارد و آرامشش ابدی است..!؟

اما بره سرخ پوش..: شادی هایش..در کجای روستا..!؟

آرزوهایش .... در کجای این شهر....!؟

او می خواهد کنش گر باشد و گاهگداری برای خودش حالا تصمیمکی هم بگیرد..!

.آیا این امکان دارد.!؟ چگونه..!؟..

آها...شما ...حرفی زدی..چیزی گفتی..!؟...آها..بله بله..احتمالا به گمانم ..شاید ..اگر...

بله ..ممنونم زحمت کشیدید..احسن احسن..یادم باشد بگویم شما را به عنوان نمونه استانی انتخاب کنند...!؟

راستی آن چند تا عکس را هم بیاور..من مطمئنم روزی مردم "غازک بالا" را به رسمیت خواهند شناخت..!!

راستی شنیدی سر بره ها چی آمد...

دومی را به خاطر اولی درآشپزخانه ی خان زاده شهری شده پراید سوار ذبح کردند..!

/ 0 نظر / 6 بازدید