خرید عید..!!؟؟

آآآ.. عشق پرواز بلندی است به من پر بدهید

به من اندیشه ای از مرز فراتر بدهید

من به دنبال دل گم شده ای میگردم

یک پریدن به من از بال کبوتر بدهید

نمیدانم چی شد یهو یاد ای  شعر قدیمی افتادم شاید بخاطر اینه که الآن از بازار

اومدم خونه..چقدر شلوغ و ازدهام و تراکم و هیاهو..من که نفهمیدم یه سال پیر

شدن چقدر کیف داره..!!؟ که این قدر... ببخشید جسارت شد حق با شماست..

البته بازار ما هیچ ارتباطی با این عکس نداره مگه مرده حرف دربیارن..!!

/ 0 نظر / 6 بازدید