بهار فرارو.....

 

من درختم توبهار.....

شبهای پر ستاره ی آبادی ، دور هم نشینی پرندگان خوش الحان ، تنفس قلبهای

خسته را نوید می دهد...کجاست کلامی دلنشین تر ازتو..، کجاست آوایی فرحبخش

تر ازتو ... چگونه می توان به آبشارهای آسمانی تو راه یافت، ازکدام مسیر میتوان

چشمه ساران تورا پیداکرد..!! کام خشکیده ی باغبانان مارا چه کسی جزتو شیرین

میکند.. دلهره شبهای قدر آنقدر عذابم نمی دهد که تنهایی تو...

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید