اگر تو

اگر تو احتمالا انسان را مستمر بدانی و احتمالا ارتباط های عظیم تری بیش از 70 سال برای او باور کردی، این انسان، نوع دیگری از برنامه ریزی و مدیریت را نیاز دارد

اگر مبنا این نیست که با نعمتها بازی کنید؛ بناست با آنها کار کنید، نعمتها را زود مصرف کنید، پیش از اینکه مرگ، حوادث و ضعفها، آنها را از شما بگیرند

آآالف لام میم..

**************************************8********************

..نه این وسیله جواب نمیده.. کسی راهم به مقصد نمی رسونه ..فقط نوعی شوخی و

 

تفریح ممکنه باشه شما جدی نگیرید...کسی قصد سفر نداره..این 7نفر فقط میخوان

دور خودشون بچرخند..همین..

/ 0 نظر / 5 بازدید