راهکارهای حمایت از روستاییان و حفظ فرهنگ بومی

روستاها را حفظ کنیم

محیط زیست

 

کشور: مکزیک

موضوع مورد بررسی: راهکارهای حمایت از روستاییان و حفظ فرهنگ بومی

مساله مهاجرت نا خواسته روستاییان به شهرها پیامدهای بسیاری از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در پی دارد. این مشکل در مکزیک نیز وج ود دارد. بیش از ۵۰% مردم مکزیک در حال حاضرزیر خط فقر زندگی میکنند. این بحران در ۲۰ سال گذشته بیشترین فشار را بر قشر کشاورز و روستایی وارد کرده است. سیاستهای کلی دولت در زمینه آزادسازی واردات هم تاثیر منفی بسیار بر رشد این فقر و کاهش جمعیت روستاها داشته است. یکی ازبزرگترین ضررهای این پدیده ، از بین رفتن سنتها, زبانهای قومی  و محلی و شیوه کشاورزی بومی است. اتان هاوزیکی ازروستانشینان مکزیک و فرزند یک خانواده پر جمعیت فقیر است. به علت مشکلات مالی، وی مجبور به ترک روستا شد. پس از پایان تحصیلاتش در شهر، اتان دانست که باید کاری اساسی برای رفع مشکل فقر خانواده اش کند و  تصمیم گرفت برای این مشکل راه حلی بیابد. اتان موفق به تدوین یک دوره آموزشی جامع شد.  وی از طریق آموزش فرهنگ و ارزشهای سنتی، جوانان را به اقامت در روستاها و کار در مزرعه تشویق کرد. در کنار این اموزشها وی دوره های متفاوت اقتصادی برای آموزش چگونگی کسب در آمد از طریق کشاورزی و برطرف ساختن نیازهای مادی در کوتاه مدت و در نهایت در بلند مدت از طریق پس انداز، برگزار کرد. اتان اعتقاد دارد که اگر جوانان از لحاظ احساسی و منطقی به جامعه روستایی خود احساس تعلق داشته باشند میتوان پدیده مهاجرت ناخواسته به شهرها را در دراز مدت حل کرد و از تبدیل روستهای زیبا به شهرهای خالی و مخروبه جلوگیری نمود. اتان این تفکر و ایده را به طور کامل در روستای یخانا پیاده سازی کرده و با موفقیت آن را به اجرا دراورده است. او در حال حاضر مشغول به گسترش این طرح به نقاط دیگر مکزیک می باشد. اتان سعی دارد از طریق همکاری با یک دانشگاه  معیارهای کمی و کیفی برای اندازه گیری تاثیر طرحش در روستاهای مختلف پیدا کند.

آنچه در مورد تلاشهای اتان جالب است این است که این مساله کاملا در ایران نیز قابل بررسی است و شاید الان بهترین فرصت برای اندیشیدن به راهکارهای حمایت از روستاییان و حفظ فرهنگ بومی در ایران است. روشهای سنتی کشاورزی و تولید، اصولا بیشتر از روشهای مدرن و به خصوص تولید انبوه ، سازگاربا محیط زیست هستند. در نتیجه به جز ضرر اقتصادی، تضعیف بنیان خانواده، ایجاد فقر و از بین بردن سنتها ، مهاجرت اجباری روستاییان از طریق کاهش تولید به روشهای بومی، سلامت محیط زیست را نیز به چالش میکشد.

واقعا چه نوع آموزشی در روستاهای ایران می تواند مهاجرت را کاهش دهد؟ به طور خاص هدف از طرح این موضوع یافتن برنامه های آموزشی قابل اجرا در ایران است تا بتوان از لحاظ اقتصادی و به طور پایدار کیفیت زندگی در روستاهای کشورمان را بهبود داد

 

/ 0 نظر / 36 بازدید