پیامک اکبر بدون تغییر برای آقای ضرغامی

سلام....
 ما جوانان روستایی خواهان برگزاری مناظره با مسئولین کشاورزی کشور اععم از وزرا ومعاونین طی 25 سال گذشته هستیم ؛ اعم از چپ و راست و
اصلاح طلب و اصول گرا و معتدل و داغ دو اتیشه و همه و همه ..
دوست داریم پته ی همه ی دولتهای سازندگی و مشارکتی و نیمه ی دوم
دولت عدالت محور را به آب آسیاب ببندیم و با گاو آهن هنوز سنتی پداران
مظلوم و زحمتکش خویش همان پاک نهادان صحنه های انقلاب و امام و رهبری معظم ، شخم عمیق 25 سانتی بزنیم که کارشناسان ترویج کشاورزی
به ما نخندند.. اگر مردید بسم الله ... ما مناظره میخواهیم تا اندیشه های
غربی و غیر بومی غرب زده ها ی این بخش محروم را معرفی کنیم..
               باتشکر از "یکی ازشما"
                             اکبر هسنم از لایین نو               

 

                                         جوانان روستای اسجیل

/ 0 نظر / 6 بازدید