روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: صنوبری - ۱۳٩٢/٩/٢٠

در برابر آئینه ای بایستید و تمام عناصر تشکیل دهنده "من" خود را تجزیه کنید؛

ببینید که در نهایت برایتان چه می ماند..!؟ تمام رابطه هایی را که بادیگران و دیگرها

دارید: خویشاوند، برادر، خواهر، همسر، دوست ، دشمن ، رئیس ، مرئوس، همسایه

پدر ، مادر، مدرک و پول و پالیدن های شبانه و دریوزگی های کهنه و مدرن روزانه و

دک و پز معاون و استاندار و شهردار و وزیر و وکیل و نمایده تا این مدیران ریاکار بدبخت

بوقلمون صفت نان به نرخ روز خور (احترام به خوبان) ..همه ... همه را ازخود دور کنید

حتی اسم و فامیل

عقل و هوش و فهم و ادب وووو اگر هیچ نماند و هیچ ندیدید که خیلی بیچاره ایم اما..

اگر بعد از کندن و جداشدن از همه .... همه ی هستی  را در جان و قلب و و جود خویش

پیدا کردید.. تازه رسیدید و وادی مقدس "طور" خویش... حالا

.. فخلع نعلیک.. انکبالوادالمقدس الطوی.

.. این پیوند عاشقانه امتیاز و ارزشیابی و... ندارد.......خالص

خالص است... بی هیچ وابستگی.... به به.... ببین محل کار برای او مقدس است

کارش مقدس است نگاهش مقدس است نانش مقدس است.. سبکبال ...بیقرار..

و اما جانم .. قربانت برم... برام عزیزی..

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ