روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: صنوبری - ۱۳٩٢/۸/٢٥

آآالف لام میم..

دستها....دستها....دستها...

دستهای کار... دستهای بیکاری...

دستهای سپید اما سیاه..!؟

دستهای سیاه اما سپید..!؟

دستهای رنج بدون گنج ..!؟

دستهای گنج بدون رنج..!؟

دستهای گرم دوست ..!

دستهای سرد تردید..!

دستهای همیشه گرم اما تنها..!

دستهای همواره سرد در ازدهام..!

دستها.. دستها... دستهای چاک خورده مزرعه..دستهای زمخت باغ..

دستها.. دستها... دستهای راحت الحلقوم واسطه..!

دستهای مهربان آسمان..دستهای سخاوتمند دریا در نیمه های شب..!

دستهای شوق..دستهای ذوق..

دستهای بیدار عاطفه...!

دستهای خاکی عشق..!

دستهای خاکستری منقش..!

آه..آه...

دستهای منتظر..!

دستهای ملتهب..!

دستهای گرم کسی که نیست..!

دستهای سربی کسی که هست.!

دستها..دستها...

دستهای زخمی پیکار..

دستهای شرجی تب دار..!

دستهای من دستهای تو..!

دستها.. دستها.... آه....آه .... !!!

راستی ..!!

آن دستها...آن دستها...آن دستها..

که اگر آن به لبها می رسید..!

دستها..دستها....آه....آه.... اگر آن دستها به لبها می رسید..!؟

عشق... آری عشق.. معنا نمی شد..!؟ هستی چیزی کم داشت..!

اگر آن دستها به لبها می رسید...!؟

دستها....دستها...

**************

 

 

دستهای سپید اما سپید..!!

دستهای کسی که هست ..!!؟؟

دستهای کسی که می آید..!!؟؟

وصف می کشند برایش

دستهای زنبقی

دستهای نیلوفری..!!؟؟


صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ