روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: صنوبری - ۱۳٩٢/٦/۱٥

چرا نسیم آبادی... در ادامه بخوانید..!؟

 

 


نام انتشارات:نسیم آبادی

-چرا این نام؟

نسیم در ادبیات ذوقی،شعری وعرفانی،جایگاه ارزشمندی در استمرار حیات،آگاهی بخش،رشد و تعالی زندگی انسان دارد.نسیم باید بیاید تا به سنگ و در و دیوار،تا به دشت و گل و گیاه حرکت بدهد،نشاط و امیدواری بدهد و نسیم رزق کسانی است که به انتشار دانش نجات بخش ایمان دارند وامانسیم آبادی ترکیب مانوسی از جامعه ای تشنه و چشمه ای گوارا است.

درک عمیق از عقب ماندگی روستایی و توسعغه نیافتگی جامعه ما و ریشه یابی آن در نظام های فرسوده و سنتی خدمات دهی،بویژه در تامین نیازهای فکری و آموزشی مارا به سمت انتخاب این عنوان کشاند.البته معیارهایی چون«خوش آوایی»،اصالت،سادگی و...در انتخاب آن نقش داشته است.

- شرح کاری و اهداف(اساسنامه)

-یکی از عوامل موثر در توسعه نیافتگی جامعه روستایی ما بی توجهی مفرط در تامین نیازهای فکری و آموزشی منابع انسانی مولد و ساکن در روستاها است.84%روستائیان ما هنوز کم سواد یا بیسواد هستند:

 1. تهیه مواد خواندنی در حوزه های اجتماعی،آموزشی،کشاورزی و مهارتهای زندگی جهت جلوگیری از «نو بی سوادی»
 2. توجه اساسی به دانش بومی،فرهنگ و آداب و سنن روستائیان و عشایر
 3. تلاش در جهت تامین نیازهای فکری و علمی حال و آینده نوجوانان و جوانان روستایی
 4. پرداختن به مسئله مهاجرت روستائیان بویژه جوانان روستایی به شهرها
 5. نقد و بررسی حوزه چهارم ثروت(صنایع فرهنگی)و جایگاه آن در توسعه روستایی
 6. بررسی راههای گسترش اشتغال در روستاها،مدلهای کسب و کار،کارآفرینی و نو آوری در اتخاذ روشهای جدید در ارتقا و بهینه سازی بهره وری در عرصه آب و خاک و تولید.
 7. توجه به رسانش نوآوریها در حوزه ترویج کشاورزی و نقش آن در انتقال تکنولوژی

اهداف این مجموعه در سال آینده و 5سال آینده؟

 1. از مهمترین اهداف این مجموعه طی یکسال آینده در ابعاد کمی و کیفی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

v    تامین و ساماندهی زیرساختهای فنی و مهندسی تولیدات از طریق استقرار چاپخانه ای مستقل،خودکفا و پایدار .

v    تشکیل و سازماندهی گروه و تیم علمی و پژوهشی متناسب با اساسنامه و اهداف کلی آن معطوف به شرح و وظائف.

v    انجام تبلیغات مناسب در جهت معرفی مجموعه از طریق وب سایت،بروشور،ملاقتهای حضوری و...شبکه ارتباطی

2-اهداف این مجموعه در 5سال آینده؟(خواهشی تفصیلی مجموعه)

 • شرکت در نمایشگاه کتاب تهران و ارائه تولیدات
 • معرفی مجموعه بعنوان اولین گروه تخصصی در بخش خصوصی،نو آور و موثر در تبیین مسائل روستایی ایران و جهان
 • ایجاد شبکه علمی در سطح کشور و ایجاد دفتر کار در تهران و شهرهای بزرگ شامل؛شیراز،اصفهان،کرمان،یزد،ارومیه و تبریز.
 • تامین نیازهای علمی در حوزه های تبیین،اصول اجرایی،گسترش و بهبود روابط با مردم ویژه تشکل های بخش کشاورزی از قبیل:تعاونیهای روستایی،تعاونیهای تولید،شرکت های فنی مهندسی،شرکت های فنی مهندسی،سازمانهای مردم نهاد،باشگاه های کشاورزان جوان
 • تهیه و تولید نشریه ای خاص جهت معرفی مجموعه،دیدگاه ها ونقد و بررسی نیازها در سطح کشور.

انتظارات این مجموعه از نشانه چیست؟

ü  در کشور ما متاسفانه گاهی دیده می شود برای مجموعه هایی میان تهی از نشانه های ارزشمندی استفاده شده است و بالعکس نیز دیده می شود.

ü     به نظر ما بخش عمده ای از ارزشمندی کار بایستی در « نشانه »مشاهده شود و بسیاربسیارمهم است.

ü     به نظر می رسدآنچه که هنرمند و طراح از پاسخ به سوالات دریافت می کند مهمتر از انتظارات ماتلقی شود.

ü     انتقادات ما:روستا،رستن،نوآوری،رشد،آینده نگری،جوانان،توسعه روستایی، توسعه کشاوری، کلید واژه های ما هستند.

ü  بدیهی است نگاه ما به نشانگان هنری در انتقال مفاهیم غیر تخصصی است و ملاک همان دریافت های هنری وارزشمند متخصصین آن است .

بزرگترین فرصت برای این مجموعه چیست؟

ü     در درون مجموعه تشکیل تیم علمی و انجام فکری عناصر تخصصی کار تولیدات فکری است.

ü     و در برون فقدان مجموعه ای موثر و نسبتا جامع و غیر دولتی در پرداختن به امور فوق است.

تعهدات این مجموعه نسبت به مخاطبین خود چیست؟

 • ترجمان توسعه به زبان آدمیزاد برای ساکنین روستاها بویژه جوانان
 • ایمان به ظرفیت و ارزشهای متعالی انسانهای مولد در جامعه ایرانی
 • نیاز سنجی،امکان سنجی،توسعه و ترویج اثربخش نقش دانایی در بهبود و ارتقا زندگی مبتنی بر کار و تولید
 • آینده نگری و آینده پژوهشی مشارکتی با نگاهی نو به خدمت صادقانه و بی بدیل به انسانهایی پاک نهاد و پاک سرشت

 

مخاطبین فعلی:

s        جوانان روستایی

s        روستائیان و کشاورزان نوآور و نوپذیر

s        کارشناسان و مهندسان حوزه کشاورزی و توسعه روستایی

s        موسسات و شرکتهای دولتی وخصوصی

s        کتابداران و مسئولان مراکز اجتماعی و فرهنگی مستقر در روستاها و شهرکهای کشاورزی

s        مسئولان و مدیران ارشد دولتی و موثردر سیاستهای راهبردی توسعه ی اجتماعی و اقتصادی کشور بویژه روستاها

کیفیت تمایز این مجموعه از رقبا یا همکاران

  فکر می کنیم عمده ترین وجه تمایز این مجموعه با سایر رقبا در طراحی سازه علمی و سیستم باز و مخاطب محوری آن است:

در نگاهی هندسی به برخی مجموعه های اندک موجود و ناکارآمدی آنها در جذب مخاطبین ،معتقدیم طراحی آنها عموما پاره خطی است؛از دوطرف بسته است شاملA               B     یعنی فاقد شبکه ارتباطی مشخص است.اما مهندسی مجموعه ای باز که همراه مخاطب خود رشد کندمجموعه ای است که به صورت نیم خطA           طراحی شود.

در چنین سازه ای تعیین و جایگاه نقطه ی فرایندیBتوسط مخاطب ئو هرکس ویژه خودش ترسیم می شود B          :

  ایجاد فضای مناسب،اتخاذ روشهای ترکیبی و تلفیقی (بومی و مدرن)،انعطاف پذیری در عین حال انطباق یافتگی کار از تولد تا بلوغ و رشد،مدیریت تفکر و حل مسئله بصورت گروهی،اجرا و مشاهده محصول و استمرار ارتباط متقابل از الزامات این مدل است.

 

نشانه ها،آوندهای  «تهی»اند که با خوراک اندیشه مخاطب «غنی»می شوند.

 

 

 

 

 

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ