روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

پرورش ماهی

مشخصات علمی و عمومی گونه های پرورشی ( ماهیان گرمابی (

ماهی کپور معمولی

معمولاَ درازای بدن ماهی سه برابر پهنای ماهی است ، فلسهای بدن درشت ، سرماهی نسبتابزرگ ، پوزه گنده و دهان انتهایی است . ماهی دارای چهار عدد سبیلک بوده و یا سه پشتی دراز و ممتد است . خط جانبی کامل و رنگ بدن در قسمت پشتی تیره و در پهلوها و شکم زرد – نارنجی است . مشخصه اصلی نژاد پرورش کپور ارتفاع زیاد بدن است .یعنی پهنای بدن کپور پرورشی نسبتاًزیاد و در مقایسه با ارتفاع بدن ، ارتفاع سر کمتر است.

ماهی کپور نقره ای  نام علمی ( HYPOPHTHAL   MOLITRIX)

ماهی کپور نقره ای یا فیتو فاگ که به غلط به ماهی آزاد پرورشی نیز معروف است ، دارای بدنی فشرده از پهلوها و نسبتاً مرتفع ، دارای کیل شکمی از ابتدای بر جستگی شکم تا مخرج ، سر نسبتاًبزرگ ، چشمها کوچک ، دهان بزرگ و هلالی و لب پایین اندکی جلوتر قرار دارد . اشعابات آبششی به عضو مشبک و اسفنجی متصل هستند ، فلسها کوچک است و خط جانبی در ابتدای بدن با شیب تندی بطرف بالای بدن امتداد دارد ، ابتدای باله پشتی عقب تر از باله شکمی قرار دارد ، انتهای باله سینه ای به ابتدای باله شکمی نمی رسد ،قسمت پشتی سینه – خاکستری ، طرفین بدن سفید متمایل به زرد و قسمت شکمی بدن سفید نقره ای است.

ماهی کپور علفخوار  نام علمی(CTENOPHARYNGODON  IDELLA)

ماهی کپور علفخوار یا آمور که به غلط به ماهی سفید پرورشی معروف است ، دارای بدنی تقریباً گرد و استوانه ای است ، سر فاقد فشردگی چشمها نسبتاَ کوچک ، دهان پایینی و لب پایینی کوتاه تر است ، باله پشتی کوتاه و ابتدای باله پشتی روبروی باله سینه ای است . خط جانبی تقریباَ مستقیم و فلسها نسبتاً درشت ، دندانهای حلقی شبیه شانه با شکافهای زیاد است . رنگ بدن سفید – روشن ، پشت بدن سیاهتر ، شکم سفید متمایل به خاکستری ، باله های پشتی و سینه ای سفید – سیاه و دیگر باله ها رنگ روشنتر دارد .

ماهی کپور سر گنده ( نام علمی  (ARISTICHTHYS   NOBILIS

ماهی کپور سرگنده دارای بدنی فشرده از جانبین ونسبتاً مرتفع می باشد.شکم فقط بین قائده باله شکمی و مخرج دارای خط کیل است ، سر خیلی بزرگ ، چشمها کوچک دهان بزرگ و هلالی است ، لب پایینی مقداری جلوتر قرار دارد ،انشعابات آبششی انبوه و جدای از هم قرار دارند ، ابتدای باله پشتی عقبتر از قائده باله شکمی قرار دارد ، باله سینه ای بزرگ و انتهای آن یک سوم تا دو پنجم باله شکمی را می پوشاند. فلسها کوچک ، ابتدای خط جانبی به شکل منحنی و انتهای آن نسبتاً مستقیم است. سطح بالایی سر و بدن سیاه و متمایل به سبز ، طرفین بدن بوسیله خالهای سیاه پوشیده شده و سطح شکمی بدن زرد ، خاکستری است .

 

 

 

شرایط مورد نیاز جهت پرورش

آب:الف- درجه حرارت مناسب برای رشد و تغذیه مناسب ماهیان گرمابی 20 تا 30 درجه  و دمای اپتیمم 25 درجه سانتی گراداست.

ب – میزان اکسیژن آب بیش از چهار میلی گرم در لیتر باشد .

ج- آب مورد استفاده فاقد آلودگیهای خطر ناک باشد .

د-PH آب بین 7تا 8/5 باشد.

خاک:الف –استخرهای پرورش ماهیان گرمابی بصورت خاکی بوده و عمق آن در مناطق گرمسیر بصورت متوسط 2 تا 2/5 و در مناطق سرد سیر 2تا 1/8 متر است .

ب- PH خاک تا حد امکان می بایست به 7 نزدیکتر باشد .

ج- جنس خاک تا حد امکان رسی یا رسی لومی یا لومی رسی باشد .

تغذیه:

عادات تغذیه ای ماهی کپور معمولی

 بچه ماهی نو رس تازه به تغذیه افتاده : ماهی ، از روتیفرها و نوزادان آنتن منشعبها و پارو پایان تغذیه می نماید و با رشد ماهی ( 10تا 20 میلی متر ) از آنتن منشعب ها و پارو پایان و بتدریج علاوه برجانوران فوق از جانوران کفزی نیز تغذیه می نمایند بچه ماهیان بزرگتر از 10 گرم میتوانند از بی مهرگان ، سخت پوستان ، حشرات ، لاروهای حشرات ، نرم تنان ، کرمهای کفزی ، قسمتهای پوسیده گیاهان ، بذر گیاهان و … تغذیه کنند .پرورش دهندگان ماهی ، از این  عادت همه چیز خواری ماهی استفاده کرده غذاهای دستی متشکل از دانه های غلات مثل جو ، گندم ، ذرت و کنجاله های حبوبات و … را برای تکمیل تغذیه ماهی استفاده میکنند .

عادات تغذیه ای ماهی کپور نقره ای

این ماهی در دوره کوتاهی از عمر و در اوایل زندگی خود از زی شناوران جانوری که شامل رو تیفرها ، آنتن منشعب ها و پارو پایان است تغذیه می کند ، طول دوره در شرایط مساعد محیطی حد اکثر بیست روز است و پس از آن رژیم غذایی ماهی تغییر یافته و زی شناور گیاهی می خورد .نوزاد ماهی در بدو تولد وابسته به کیسه زرده بوده و پس از جذب کیسه زرده قادر به شنای فعال و تغذیه خارجی می شود . در این مرحله بچه ماهی نو رس نامیده شده و از روتیفرها و نوزادان آنتن منشعبها و پارو پایان تغذیه میکند . بتدریج با بزرگ شدن بچه ماهی قادر به تغذیه از آنتن منشعبها و پارو پایان شده و در طی یک دوره چند روزه با تکامل اندام تصفیه کننده هم زمان از زی شناور جانوری و زی شناور گیاهی تغذیه می کند و بعد از تکامل نهایی اندام تصفیه کننده اکثراً از زی شناوران گیاهی تغذیه می کنند ، در طی این دوره بچه ماهی به مصرف غذای دستی که بصورت پودر نرم در آمده است عادت پذیری دارد . غذای ماهی کپور نقره ای را بعد از پایان مرحله بچه ماهی نو رس ، یعنی در مرحله انگشت قدی و مرحله پرواری و مرحله بلوغ عمدتاً زی شناوران گیاهی و دیتریتهاو بصورت جزیی زی شناوران جانوری تشکیل می دهند .

 

 

عادات تغذیه ای ماهی کپور علفخوار

نوزاد ماهی بعد از گذشت 3 تا 4 روز از تولد ( خروج از تخم ) شروع به تغذیه از روتیفرها و نوزادان آنتن منشعبها و پارو پایان میکند . بچه ماهی نورس همزمان با تغذیه از غذاهای فوق می تواند ا ز غذا های مصنوعی تهیه شده بصورت پودر نرم استفاده کنند بعد از اینکه طول بچه ماهی به 20 تا 30 میلی متر رسیده تغذیه از جوانه ها و برگهای باریک گیاهان آبزی شروع می گردد با رشد بچه ماهی ، نسبت روتیفرها در رژیم غذایی ماهی بتدریج کاسته شده ولی تغذیه از سخت پوستان ادامه می یابد طول روده بچه ماهی 3 تا 10 سانتی متر معادل 8/1 تا 3/2 برابر طول بدن خواهد بود و دندانهای حلق ماهی برای خرد کردن گیاهان عالی بخوبی توسعه یافته و از برگهای جوان و باریک طیف وسیعی از گیاهان آبزی ( انواع پوتاموژتون ، سرا توفیلوم ، بندواش ، میریو فیلوم و … ) و گیاهان  خشکی ( شبدر و یونجه و … ) تغذیه میکنند .

عادات تغذیه ای کپور سر گنده

نوزاد ماهی در بدو خروج از تخم به کیسه زرده وابسته بوده و پس از جذب کیسه زرده و شروع شنای فعال از زی شناور جانوری که عمدتاًشامل روتیفرها و نوزادان آنتن منشعبها و پارو پایان است تغذیه میکند و با بزرگتر شدن بچه ماهی قادر به تغذیه از آنتن منشعبها و پارو پایان شده و با مصرف از زی شناوران گیاهی نیاز خود را تکمیل میکند . ماهی کپور سرگنده در تمامی مراحل زندگی خود یعنی مرحله بچه ماهی نورس ، مرحله بچه ماهی انگشت قد،مرحله پرواری و مرحله بلوغ از زی شناوران جانوری تغذیه میکنند .

دلیل کشت توام :

پرورش چند گونه ای ماهیان گرمابی از متداولترین و اقتصادی ترین روشهای پرورش این ماهیان در جهان و ایران است . در این روش ماهیان مورد نظر از تمامی سطوح غذایی طبیعی استخر استفاده نموده و علاوه بر این اثر متقابل مثبت تغذیه ای بر روی یکدیگر دارند .

 

+ نوشته شده در جمعه چهاردهم مهر 1385ساعت 12:35 توسط جاهد ملک زاده | آرشیو نظرات

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ