روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

SWOT در کشاورزی - تحقیقات کاربردی ـ بخش یازدهم

مواضع سند ملی توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی برنامه چهارم...

 

● وضعیت موجود تحقیقات کشاورزی

بارزترین شاخص توسعه یافتگی یک کشور، توان و ظرفیت علمی و فنی آن است. شاخص توان و ظرفیت علمی و فنی کشور نیز بی تردید، موضوع، کیفیت و نوع فعالیت های پژوهشی اجرا شده و یا در حال اجرا است. فعالیت های انجام یافته در زیربخش تحقیقات طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ در قالب اجرای طرح های تحقیقاتی، تولید بذر و نهال های اصلاح شده و تولید واکسن و سرم ( پزشکی و دامی) به شرح زیر خلاصه می شود:

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده در سال ۱۳۷۳، ۲۸۳۷ و در سال ۱۳۸۳(مصوب) ۵۳۴۲ طرح با رشد سالیانه ۵/۶ درصد بوده است که نشانگر توان علمی و پژوهشی کشور در زمینه کشاورزی بوده و تقریباً صد درصد اهداف تحقق یافته است.

اولویت های تحقیقاتی شامل موارد زیر می باشد:

- استفاده از آخرین فناوری های بیوتکنولوژی جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی

- فناوری های مربوط به استفاده از منابع آب و خاک در کشاورزی

- فناوری های مربوط به ارتقاء ارزش افزوده محصولات و فرآورده های کشاورزی و منابع طبیعی (بهبود فناوری ها در صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات اصلی و جانبی کشاورزی)

- فناوری های مربوط به توسعه پایدار کشاورزی ارگانیک

- فناوری های مربوط به ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (طراحی، ساخت و بهینه سازی تجهیزات و ماشین آلات)

- فناوری های مربوط به جمع آوری، شناسایی، حفظ ، نگهداری و استفاده از ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری

- فناوری های مربوط به بیابان زدائی، توسعه کشت گیاهان دارویی و تولید بذور هیبرید

همه ساله مقداری بذور و نهال اصلاح شده به منظور تامین بخشی از نیازهای زیربخش های اجرائی در حد و توان موسسات تحقیقاتی ذی ربط تولید می گردد. این مقدارطی ده سال گذشته حدود ۴۳۰۶۲۰ تن بذر و ۱۹۹۱۵۰۰ اصله نهال بوده است که بیشترین سهم به تولید نهال خرما و پیوندک مرکبات تعلق دارد.

همچنین طی این مدت واکسن پزشکی و دام و طیور به میزان حدود ۲۹۹۴۸۶۰۰ هزار دز، سرم ضد مارگزیدگی و عقرب زدگی ۹۳۸ هزار دز و سرم نرمال و داروهای انگلی دام ۱۳۵۹۷۰ هزار شیشه تولید گردیده است. ضمناً دستاوردهای مهم تحقیقاتی طی دوره مذکور عمدتاً شامل معرفی ارقام پرمحصول با صفات و عملکرد کمی و کیفی مطلوب، تولید واکسن های پزشکی و آنتی ژن و آنتی سرم ها، جداسازی ژن مقاوم به شوری از گیاه برنج برای اولین بار در جهان، طراحی و ساخت دستگاه آبیاری بارانی خطی، طراحی و ساخت تعدادی از ماشین آلات، تهیه نقشه خاک و آب کشور، شناسایی چندین گونه حشره مفید، تهیه و نگارش فلور ایران و ایجاد باغ گیاه شناسی ملی ایران بوده است.

● امکانات وقابلیت ها

- وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص سازمان در مدارج علمی مختلف

- برخورداری از امکانات و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی تحقیقاتی

- وجود محیط های تحقیقاتی ( ایستگاه ها، مزارع ) با شرایط اقلیمی متنوع

- وجود یافته های تحقیقاتی در راستای توسعه کشاورزی پایدار

- همکاری گسترده با سازمان ها و مجامع تخصصی ملی و بین المللی و امکان استفاده از جدیدترین دستاوردها و فن آوری های نوین

● محدودیت ها و تنگناهای اصلی

- پایین بودن سهم تحقیقات در اقتصاد ملی و کاهش مستمر سهم تحقیقات کشاورزی از فصل تحقیقات طی ۱۵ سال گذشته

- ناکافی بودن هماهنگی های لازم بین بخش تحقیقات و اجرا جهت هدفمند کردن تحقیقات کاربردی و ضعف اطلاع رسانی در جهت انتقال یافته های تحقیقاتی

- کمبود قوانین به منظور حفظ حقوق مالکیت معنوی محققین

- فقدان سازو کار مناسب جهت مشارکت بخش خصوصی در امر تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

● اهداف کیفی بلندمدت (اهداف آرمانی)

- ایجاد و توسعه فن آوری های نوین به منظور بهره برداری از فنون پیشرفته (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و...) در تولید و فرآوری محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان و گیاهان دارویی

- توسعه تحقیقات به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات استراتژیک و صادراتی

- توسعه تحقیقات به منظور ارتقا کیفیت تولیدات بخش کشاورزی

- توسعه تحقیقات در جهت افزایش راندمان و کارایی آب

- توسعه بکارگیری و حفظ ذخایر توارث ژنتیکی و تنوع ژنتیک و ژرم پلاسم

- توسعه محیط های تحقیقاتی به منظور توسعه تحقیقات کشت های متراکم (گلخانه ای )

- توسعه تحقیقات به منظور افزایش بهره وری و کاهش ضایعات در تولید محصولات و فرآورده های بخش کشاورزی

- توسعه تحقیقات شناسایی و کنترل عوامل بیماری زا و آفات و علف های هرز گیاهان و جانوران مضر و بیماری های دام و آبزیان

● اهداف کیفی پنجساله (جهت گیری های اصلی)

- توسعه و بهبود کیفیت تحقیقات در جهت ارتقای ضریب امنیت غذایی با اولویت محصولات دامی و آبزیان

- بسط و گسترش تحقیقات کاربردی و توسعه ای در زمینه های آب و خاک، اصلاح بذر و نهال، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزیان، جنگل ومرتع و آبخیزداری، آفات و بیماری های گیاهی و راه های مبارزه با آن

- توسعه تحقیقات کاربردی در راستای ارتقاء بهره وری عوامل و منابع تولید

- توسعه تحقیقات کاربردی در راستای ارتقاء کیفیت محصولات

- توسعه تحقیقات بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک

- توسعه برنامه های تحقیقاتی مرتبط با ذخایر توارث ژنتیکی، تنوع زیستی گیاهی و ژرم پلاسم گیاهان زراعی، باغی، زینتی، داروئی، مـرتعی، جنگـلی، دام و آبـزیان میکروارگانیزم ها، حشرات مفید و زیان آور

- توسعه تحقیقات باغی برای ایجاد مقاومت در مقابل تنش های محیطی با اولویت به سرمازدگی

- توسعه فروش دانش فنی نتایج حاصل از تحقیقات به بخش خصوصی و متقاضیان اطلاعات علمی ـ فنی

● اهداف کمی

- توسعه تحقیقات کاربردی به میزان دو برابر سال پایه

● فعالیت های محوری

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات محصولات اساسی و استراتژیک زراعی (آبی و دیم)

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات محصولات باغی

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات دام و طیور

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات جنگل و مرتع و آبخیزداری

- تحقیقات کاربردی صنایع تبدیلی و تکمیلی، مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه روستایی

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز در زیربخش های زراعت، باغبانی، جنگل و مرتع

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات دامپزشکی

- احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز پارک ها و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

- طرح جامع شبکه های اطلاع رسانی و خدمات علمی کشاورزی

- طرح پژوهش های برنامه ریزی توسعه کشاورزی

- طرح مطالعات ساماندهی دشت های کشور

- طرح مطالعات توسعه کشاورزی مناطق مرزی

- طرح مطالعات اقتصادی و اجتماعی

- طرح توسعه منابع طبیعی

- طرح تدوین ضوابط و معیارهای فنی بخش کشاورزی

- طرح پژوهش های کاربردی توسعه پایدار

● سیاست های فضائی و منطقه ای

- توزیع فعالیت های تحقیقاتی براساس توانمندی های علمی و ظرفیت های تولیدی و نیازهای منطقه ای

● اقدامات

الف) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات محصولات اساسی و استراتژیک زراعی (آبی و دیم):

- تحقیقات انتخاب و معرفی ارقام پرمحصول محصولات زراعی با صفات و عملکرد برتر و مطلوب و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور با تاکید بر محصولات استراتژیک

- تحقیقات حفظ و تبادل ژرم پلاسم موجود و استفاده بهینه از آن در برنامه های اصلاحی محصولات زراعی در مناطق مختلف

- تحقیقات ایجاد واریته مناسب با استفاده از روش خالص سازی لاین از بین توده های محلی

- تحقیقات در زمینه گسترش و توسعه فعالیت های بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در تولید و فرآوری محصولات زراعی

- تحقیقات انتخاب و معرفی ارقام مقاوم به تنش های محیطی (خشکی)، شوری، گرما، سرما

- تحقیقات در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیکی

- تحقیقات در زمینه کاهش خسارات ناشی از آفات، بیماری ها و علف های هرز از طریق روش های به نژادی و تکنیک های کنترلی

- تحقیقات در زمینه تعیین نیاز غذایی و آبی گیاهان سازگار در اقالیم و اراضی مختلف به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی آنها

- تحقیقات بهینه سازی، تقویت و استاندارد کردن فضاها و تجهیزات تحقیقاتی

- تحقیقات در زمینه افزایش بهره وری در مصرف آب برای محصولات زراعی

- تحقیقات در زمینه مطالعه، طراحی روش های بهینه کاربرد ماشین ها و تجهیزات کشاورزی با هدف افزایش عملکرد و حفظ منابع تولید

- تحقیقات خاک و آب به منظور ارتقا کمی و کیفی تولید محصولات مختلف زراعی

- همکاری و مشارکت در زمینه مبادلات اطلاعات علمی، تحقیقاتی و اجرای پروژه های مشترک با سازمان ها و مراکز ملی منطقه ای و بین المللی و برگزاری همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی طبق ضوابط و مقررات

- تعیین نیازهای به زراعی برای مناطق مختلف

- کنترل گواهی و نظارت بر کلیه بذور وارداتی و یا تولیدی

- بررسی و تعیین تناوب مناسب کشت و تاثیر آنها بر حاصل خیزی خاک و تولیدات محصولات بعدی و اثر آنها در پایداری عملکرد در زراعت بعدی

- بررسی روش ها و تعیین سموم مناسب جدید جهت ضدعفونی بذور محصولات مختلف برعلیه آفات و بیماری ها

- بررسی مدیریت تلفیقی آفات (IPM)

- بررسی و تعیین مناسب ترین روش کنترل، مبارزه با بیماری ها وعلف های هرز

- گسترش تحقیقات مصرف بهینه عناصر اصلی غذایی به منظور ارائه دستورالعمل های توصیه کودی برای اقالیم و خاک های مختلف

- بررسی و تعیین روش های مناسب استفاده از بقایای زراعت های مختلف به منظور افزایش حاصل خیزی خاک

- افزایش کارائی مصرف کودهای شیمیائی با استفاده از روش های مختلف مدیریتی

- بررسی و تعیین مقادیر مصرف بهینه عناصر ریزمغذی در کمیت و کیفیت گیاهان

- مصرف کودهای ترکیبی مناسب اعم از شیمیایی یا بیولوژیک یا تثبیت کننده ازت برای افزایش عملکرد و بهبود خواص کیفی گیاهان

- بررسی زمان، میزان و روش های مناسب آبیاری محصولات آبی

- بـررسی و تـعیین مـناسب تـرین تاریخ کشت، میزان بذور، آرایش زمین و ارائه دستورالعمل های مربوطه

- استفاده از روش های جدید به نژادی

- بررسی و ارائه توصیه های به زراعی مورد نیاز سیستم های مختلف زراعی کشور

- انجام تحقیقات جامع مدیریت با هدف افزایش عملکرد و ارائه راهکارهای اجرائی

- بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور ایجاد تشکل های مناسب تولیدی

- بررسی نیاز کودی گیاهان در نقاط مختلف کشور

- انجام تحقیقات برای دستیابی به مدیریت بهینه آبیاری و افزایش کارائی مصرف آب در بخش کشاورزی

- استفاده از فن آوری های نوین نظیر استفاده از سیستم های کود آبیاری به منظور افزایش کارایی توام آب و کود

- انجام تحقیقات به منظور استفاده از توان بالقوه موجودات مفید خاک زی، افزایش کارایی و تولید دانش فنی و تکثیر انبوه آنها به صورت انواع کودها و محرک های بیولوژیک

- انجام تحقیقات به منظور تعیین روش های مناسب برای افزایش مواد آلی خاکی با تاکید بر استفاده از مواد بیولوژیک، جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی و رعایت تناوب - پایش مداوم تغییرات خاک و آب

- بررسی و تعیین مناسب ترین روش آبیاری برای محصولات مختلف زراعی

- بررسی و تعیین روش های پیشگیری، کنترل و مبارزه با بیماری ها، آفات و علف های هرز

- معرفی ارقام مناسب اقالیم مختلف دیم کشور با توجه به تنش های جدی مناطق مختلف و ارقام مناسب با عملکردهای پایدار

- بررسی روش های غنی سازی نان و افزودن میزان سبوس در تولید نان های کیفی

- انجام تحقیقات به منظور مناسب ترین روش کنترل زراعی، مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات و علف های هرز

- تهیه بذور مادری و گواهی شده

- انجام تحقیقات به منظور تعیین مناسب ترین نیازهای غذایی به عناصر ماکرو و میکرو

- انجام تحقیقات جهت استفاده از تثبیت ازت برای افزایش عملکرد در کشور

- بررسی و معرفی ارقام زراعی برای کشت های گلخانه ای

- بررسی و معرفی سازه های متناسب گلخانه با توجه به شرایط اقلیمی

- بررسی مسائل مربوط به تولید محصولات سبزی و صیفی به روش ارگانیک

- بررسی کشت گلخانه ها در بسترهای بدون خاک

ب ) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات محصولات باغی:

- پروژه تحقیقات انتخاب و معرفی ارقام پرمحصول محصولات باغبانی با صفات و عملکرد برتر، مطلوب و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور

- پروژه تحقیقات حفظ و تبادل ژرم پلاسم موجود و استفاده بهینه از آن در برنامه های اصلاحی محصولات باغبانی در مناطق مختلف

- پروژه تحقیقات انتخاب و معرفی ارقام مقاوم به تنش های محیطی خشکی، شوری، گرما با اولویت به سرمازدگی

- پروژه تحقیقات در زمینه گسترش و توسعه فعالیت های بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در تولید و فرآوری محصولات باغبانی

- پروژه تحقیقات در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیکی

- پروژه تحقیقات تکنولوژیکی به منظور ارتقاء کیفیت و کاهش ضایعات

- پروژه تحقیقات معرفی ارقام مناسب درختان میوه هسته دار و دانه دار برای فرآوری

- پروژه تحقیقات توسعه و معرفی ارقام میوه و تولید محصولات گلخانه ای مناسب برای تولید خارج از فصل

- پروژه تحقیقات در زمینه کاهش خسارات ناشی از آفات و بیماری ها و علف های هرز از طریق روش های به نژادی و تکنیک های کنترلی

- پروژه تحقیقات در زمینه افزایش بهره وری در مصرف آب محصولات باغبانی

- پروژه تحقیقات در زمینه بهینه سازی روش های پس از برداشت، جابجایی، درجه بندی، حمل و نقل، بسته بندی، خشک کردن، انبارکردن، نگهداری و توزیع محصولات باغبانی

- پروژه تحقیقات خاک و آب به منظور ارتقاء کمی و کیفی تولید محصولات مختلف باغبانی

- پروژه تحقیقات گل و گیاهان زینتی و دارویی و قارچ های خوراکی

- همکاری و مشارکت در زمینه مبادله اطلاعات علمی، تحقیقاتی و اجرای پروژه های مشترک با سازمان ها و مراکز ملی، منطقه ای و بین المللی و برگزاری همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی طبق ضوابط و مقررات با توجه به نیاز زیربخش باغبانی

- پروژه تحقیقات تولید ارگانیک محصولات باغبانی

- پروژه تحقیقات شناسایی بیماری ها و آفات قارچ خوراکی و تعیین بهترین روش های پیشگیری و مبارزه با آنها

- پروژه تحقیقات انتخاب و معرفی ارقام محصولات باغبانی مقاوم و متحمل به بیماری های خاک زی

- پروژه تحقیقات انتخاب بهترین روش های کاشت، داشت و برداشت محصولات باغبانی در اراضی شیبدار برمبنای توسعه پایدار

- مشارکت در تولید نهال سالم و عاری از ویروس و شبه ویروس موردنیاز زیربخش باغبانی

- پروژه تحقیقات محصولات دیم باغبانی

- پروژه تحقیقات در زمینه مطالعه و طراحی روش های بهینه کاربرد ماشین ها و تجهیزات کشاورزی با هدف افزایش عملکرد و حفظ منابع تولید

- پروژه تحقیقات تعیین پتانسیل عملکرد محصولات باغبانی در شرایط اکولوژیکی متفاوت در سطح رقم

- پروژه تحقیقات انتخاب بهترین و اقتصادی ترین روش اصلاح و جایگزینی محصولات باغبانی

ج ) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات دام و طیور:

- عوامل موثر در طول عمر اقتصادی گاوهای شیری پربازده

- تکنیک های هم زمانی فحلی و بهبود مدیریت تولید مثل در گاومیش

- پرورش بز مزرعه ای در سیستم های بسته (متمرکز) و نیمه متمرکز

- بهبود مدیریت ژنتیکی در گاوهای شیری

- توسعه پرورش نژادهای گوسفند شیری

- استفاده بهینه از خوراک دام در واحد های دامپروری

- استفاده از خوراک دام پلت شده در تغذیه گاوهای شیری

- اصلاح نژاد طیور بومی در ایستگاه های پشتیبانی مرغ بومی

- افزایش راندمان و بهبود عملکرد و تغذیه تکمیلی کلنی های زنبورعسل

- شناسائی مناطق مستعد پرورش و ساماندهی کوچ و استقرار زنبورستان ها

- اصلاح نژاد زنبورعسل

- تولید گوشت قرمز از طریق ترمینال کراس در واحدهای پرورش گاو شیری

- استفاده بهینه از ضایعات حاصل از کشتار دام و طیور

- آمیخته گری و تلاقی تجارتی در گوسفند و بز

- شناسایی و اصلاح نژاد گوسفند، بز و شتر

- سیستم های نوین تکثیر مواد ژنتیکی

- برنامه های اصلاح نژادی ایستگاه های پشتیبانی دام

- تعیین شاخص های اقتصادی برای صفات تولیدی گونه های مختلف دام و طیور در سیستم های مختلف مدیریت و پرورش

- اصلاح نژاد گاو بومی از طریق آمیخته گری

- کاربرد ژنتیک مولکولی در بررسی روابط خویشاوندی دامی و تعیین مواد ژنی، معایب و بیماری های ژنتیکی

- روش حفظ ذخایر ژنتیکی

- تولید و استفاده بلوک های غذایی از کاه، ملاس و سرشاخه ها

- استفاده بهینه از منابع غذایی دام و طیور

- استفاده از محصولات فرعی و پس مانده های کارخانجات صنایع تبدیلی در تغذیه دام و طیور

- توسعه و افزایش تولیدات کرم ابریشم

- تحقیقات ارتقاء روش های تشخیص و کنترل بیماری های دام و طیور

- تولید فرآورده های بیولوژیک مورد نیاز هدف پزشکی و دامپزشکی کشور

- تحقیقات در زمینه آلوده کننده های شیر و فرآورده های لبنی به منظور کاهش سطح آلودگی

- تحقیقات در زمینه کیفیت لاشه تولیدی در فرایند ذبح و کشتارگاه

د ) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان:

- تحقیقات ماهیان گرم آبی به منظور افزایش تولید در واحد سطح و کاهش هزینه های تولید

- تحقیقات ماهیان سردابی با اصلاح نژاد، کاهش FCR و کاهش هزینه های تولید

- تحقیقات اصلاح نژاد گونه های بومی به منظور تنوع بخشی در گونه های پرورشی

- تحقیقات میگو به منظور افزایش تولید در واحد سطح کاهش FCR و کاهش هزینه های تولید

- تحقیقات بهداشت و بیماری های آبزیان (ماهی)

- مشارکت در تحقیقات بین المللی تن ماهیان و سایر سطح زیان درشت

- مبارزه بیولوژیک با گونه های مهاجم از جمله شانه داران دریای خزر

- تحقیقات فرآوری آبزیان

- مطالعات و تحقیقات اکولوژی منابع آبی دریای خزر، آب های داخلی، خلیج فارس و دریای عمان

- تحقیقات بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان دریای خزر

- تحقیقات بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان (سطح زیان، کف زیان)

- مطالعات اقتصادی، اجتماعی جوامع صیادی و آبزی پروران کشور

- تحقیقات گونه های آبزیان غیرمعمول (صدف، لابستر آب شیرین، گیاهان دریایی)

- تحقیقات غذای زنده و آرتمیا

- توسعه فن آوری اطلاعات، ارتباطات علمی و IT

هـ ) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات جنگل و مرتع و آبخیزداری:

- توسعه فعالیت های تحقیقاتی در راستای شناسایی تنوع زیستی و اکوسیستم های ویژه کشور

- توسعه تحقیقات در راستای افزایش تولید و دسترسی به منابع جدید سلولزی در خارج از عرصه جنگل و مرتع جهت کاهش فشار برمنابع طبیعی کشور

- تعیین الگوهای مناسب مدیریت حوزه های آبخیز کشور

- تعیین عوامل موثر در وقوع، تشدید سیلاب و بهینه سازی روش های مهار و بهره برداری آن

- تعیین روش های استاندارد لازم در زمینه حفاظت سواحل

- تعیین روش های بازیافت و اصلاح اراضی ساحلی

- تعیین روش های مناسب پهنه بندی سیل خیزی حوزه های آبخیز به منظور کاهش خسارات سیل

- پایش و بررسی روندهای توسعه یا وقوع خشکسالی در کشور

- تدوین ضوابط و معیارهای مکانیکی، مطالعه، طراحی و اجرای سدهای زیرزمینی، تاخیری و تغذیه ای

- تحقیقات در زمینه شناخت منابع جدید آبی کشور

و ) تحقیقات کاربردی صنایع تبدیلی وتکمیلی، مکانیزاسیون کشاورزی وتوسعه روستایی:

- توسعه، بهبود و کاربرد مکانیزاسیون در محصولات کشاورزی و دامی

- توسعه و بهبود فناوری تولید تجهیزات سیستم های آبیاری تحت فشار

- توسعه کاربرد و کسب دانش فنی در زمینه محیط های کشت قابل کنترل

- اصلاح ساختار تکنولوژیکی تولید و بسته بندی پنیر سفید آب نمکی

- اصلاح ساختار تولید عصاره و گلاب از گیاهان معطر داروئی

- بررسی فن آوری سورت لیزری کشمش با توجه به نوع واریته

- بررسی فن آوری تولید شیره خرما ( قند مایع خرما)

- توجیهات اقتصادی مربوط به ساخت دستگاه های شستشو، پولک گیری، سرزنی ماهی و پالایش گوشت ماهی

- بررسی فن آوری بسته بندی اسپتیک گوجه فرنگی

- بررسی تکنیک های جدید آسیاب کردن گندم با توجه به نیازهای صنایع تبدیلی وابسته به آن

- بررسی و ارائه صنایع تبدیلی کنجاله زیتون برای مصرف خوراک دام

- بررسی و تعیین روش های جدید صنایع تبدیلی ذرت خصوصاً ذرت روغنی

- بررسی و ارائه روش های نوین فن آوری زیتون ( مارمالاد زیتون، بسته بندی های نوین دانه زیتون و روغن زیتون)

- بررسی و ارائه فن آوری مناسب تبدیل شالی به برنج براساس واریته های مختلف

- بررسی فن آوری سورت و بسته بندی خرما و انجیر

- روش های استفاده بهینه از ضایعات

- بررسی فن آوری صنعت بسته بندی زعفران و تولید اسانس، پودر، روغن و اسپری زعفران براساس استاندارد اروپا

- بررسی کارآیی سیستم های خشک کن ذرت در کشور و ارائه راهکارهای مناسب

- بررسی توسعه کشت گندم دروم (آرد سمولین) برای تهیه ماکارونی Pasta

- ارزیابی عملکرد کششی تراکتورهای رایج در ایران

- بررسی و ارزیابی ماشین ها و ادوات مناسب ایران با توجه به شرایط اقلیمی و نظام بهره برداری

- بررسی روش های کاهش ضایعات در برداشت غلات با کمباین

- بررسی راندمان ماشین های فرسوده و میزان مصرف سوخت در آنها

- بررسی تعیین سطوح تکنولوژی و انرژی مصرف مکانیکی

- شناساسی لایحه سخت زیرین درمزارع کشور

- بررسی و تعیین مناسب ترین وسایل خاک ورزی در اراضی آبی و دیم در شرایط اقلیمی مختلف کشور

- بررسی و تحقیق در زمینه امکان بکارگیری روش های بی خاک ورزی و کم خاک ورزی در شرایط اقلیمی و خاک های مختلف کشور

- بررسی اثرات کاربرد ادوات خاک ورزی در رطوبت غیربهینه

- بررسی چگونگی استفاده دستگاه های مرکب خاک ورزی و کشت جهت سرعت بخشیدن به عملیات و صرفه جویی در هزینه

- تحقیق در زمینه روش های مناسب کشت مکانیزه محصولات کشاورزی

- تحقیق در زمینه ادوات مناسب در آبخیزداری

- تحقیق در زمینه ماشین های جمع آوری بذر گیاهان مرتعی و دارویی

- تحقیق در زمینه مناسب ترین روش برداشت محصولات کشاورزی

- طراحی و ساخت ماشین ها و ادوات کشاورزی و کاربری آنها

- مطالعه کارائی ماشین ها و ادوات کشاورزی

- بهینه سازی سوخت و تولید ماشین های کشاورزی در مراحل مختلف تولید

- بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی مکانیزاسیون کشاورزی در مناطق روستایی کشور

- بررسی نقش مکانیزاسیون در افزایش بهره وری نهادهای کشاورزی

- تحقیق و مطالعه تکنولوژی های مناسب و متناسب با اهداف توسعه پایدار

- تحقیق و بررسی تنگناهای زیست محیطی و معرفی تکنیک های مناسب برای برون رفت از معضلات

- تحقیق و بررسی الگوهای مناسب و اقتصادی مکانیزاسیون در محصولات و اقلیم های مختلف کشور

- بررسی و طراحی نظام اعتبارات خردروستایی

- بررسی، شناساسی و امکان سنجی زمینه ها و پتانسیل های اشتغال زایی در مناطق روستایی (با تاکید بر بخش کشاورزی و صنعت)

- تعریف، شناسایی و طبقه بندی انواع نواحی روستایی کشور

- مبانی نظری، الگو و روش های برنامه ریزی توسعه نواحی روستایی

- بررسی و طراحی نظام ارزشیابی توسعه روستایی در ایران

- طراحی چارچوب مفهومی روش شناسی و تواناسازی اقتصاد محلی در نواحی توسعه یافته روستایی با استفاده از رهیافت ارزیابی مشارکتی

ز ) طرح جامع بهبود توسعه تحقیقات مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز در زیربخش های زراعت، باغبانی، جنگل و مرتع:

- تحقیقات در زمینة پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آفات، بیمارگرها و علف های هرز زارعی، باغی و جنگل ها و مراتع کشور

- تجزیه و تحلیل خطر آفات، بیمارگرها و علف های هرز مهم قرنطینه ای و غیرقرنطینه ای (بومی)

- تحقیقات در زمینه روش های کنترل آفات قرنطینه ای محصولات مختلف و تهیه نقشه پراکندگی آنها

- تعیین روش های تشخیص (شناسایی) Identification سریع آفات (با استفاده ازروش های مولکولی و غیرمولکولی)

- تعیین پراکندگی دقیق آفات، علف های هرز قرنطینه ای که در دهه های گذشته وارد کشور شده اند

- تعیین پراکندگی دقیق آفات، بیمارگرها و علف های هرز مهم بومی کشور

- تعیین روش های ضدعفونی مناسب محصولات کشاورزی وارداتی و صادراتی با توجه به الزامات جهانی (محدودیت مصرف گاز متیل بروماید، لزوم عاری بودن محصولات از باقیماندة سموم، لزوم حفظ کیفیت و ظاهر محصول و ...)

- تحقیق در زمینة شناسایی، معرفی، نحوة تکثیر و رهاسازی عوامل کنترل کننده بیولوژیک

- تحقیق پیرامون روش های مبارزه غیرشیمیایی موثر برعلیه آفات

- شناسایی و معرفی ترکیبات شیمیایی، بیوشیمیایی و میکروبی آفت کش با کارایی بالا (اثر اختصاصی، کم خطر با دز مصرفی پایین تر)

- تحقیق پیرامون شناسایی، معرفی و پیشنهاد حذف سموم خطرناک متداول و جایگزین نمودن آنها با سموم مناسب تر ( دز مصرف پایین تر، کم خطرتر، دورة کارنس کوتاه تر، اختصاصی تر و ...)

- تحقیق پیرامون شناسایی، جداسازی، تعیین فرمول شیمیایی و سنتز ترکیبات جلب کننده حشرات (فرمون ها)

- تعیین آستانه و سطح زیان اقتصادی آفات مهم و کلیدی در محصولات زراعی، باغی، جنگل ها و مراتع

- تولید گیاهان مقاوم و یا متحمل به آفات و بیمارگری های مهم با استفاده از روش های مولکولی ( بیوتکنولوژی)

- بررسی امکان بروز مقاومت در علف های هرز مزارع و باغات کشور به علف کش های متداول در اثر استفاده مکرر و متوالی

- تهیه و تدوین برنامه های IPM برای محصولات مهم و استراتژیک کشور و اجراء آن برنامه ها در پایلوت های تحقیقی ـ ترویجی

- تحقیق پیرامون روش های کنترل آفات و بیمارگرهای مهم محصولات گلخانه ای و زیر پلاستیک

- شناسایی ومعرفی سمپاش های مناسب و کارا و نیز تکنیک های سمپاشی برای محصولات مهم و آفات مشخص و کلیدی

- تعیین میزان خسارت اقتصادی وارد به محصولات استراتژیک کشور در اثر حمله آفات مختلف ( به تفکیک محصول و نوع آفت، در شرایط مبارزه و عدم مبارزه)

- بررسی نقش تغییر اقلیم (بروز گرما - خشکی و...) در طغیان آفات، بیمارگرها و علف های هرز

- بررسی نقش رژیم و الگوی کشت در طغیان و عدم طغیان آفات، بیمارگرها و علف های هرز

- بررسی نقش تغذیه، آبیاری، نوع خاک، زمان کاشت، فاصله کاشت، تناوب، آیش و پارامترهای مشابه در بروز و طغیان و یا عدم بروز و طغیان آفات، بیمارگرها و علف های هرز

- تعیین روش های ردیابی دقیق و کشف (detection) به موقع آفات و بیمارگرها

- طراحی و تهیه بانک و یا بانک های اطلاعاتی گیاه پزشکی کشور

- تعیین حداکثر مجاز باقیماندة سموم مصرفی (MRL) در محصولات مختلف

ح ) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات دامپزشکی:

- تحقیق در زمینه اپیدمیولوژی بیماری های ویروسی نظیر: تب برفکی، آبله شتری، بلوتانگ در گوسفند و بز، آنفولانزای اسب و...

- تحقیق در زمینه اپیدمیولوژی بیماری های باکتریایی نظیر: سل گاوی، بروسلوز، عفونت لپتوسپیرا انیتروگانس درنشخوارکنندگان و...

- تحقیق در زمینه اپیدمیولوژی بیماری های انگلی نظیر: بیماری های انگلی شتر، دیکروسلیوم، مطالعه آلودگی حلزون های آلوده به انگل ها و...

- تحقیق در زمینه شناسایی عوامل بیماریزا (ویروسی، باکتریایی، انگلی و قارچی) نظیر: پتوموویروس ها در گله های گوشتی طیور، ویروس آنفولانزا و...

- تحقیق در زمینه ابداع و توسعه روش های نوین تشخیص بیماری های نظیر: تست های الیزای رقابتی و PCR در تشخیص بیماری یون، تست مالئین و مقایسه آن با روش های CFT و الیزا و...

- تحقیق جهت دستیابی به فرآورده های بیولوژیک جدید نظیر: واکسن آبله گوسفند و بز با سویه Capri Pox و ایمنی زایی آن، دستیابی به تکنولوژی واکسن گلون شده لاسوتا، واکسن آزمایشگاهی PPR,ORT و...

- تحقیق به منظور ارزیابی و بهبود کیفیت فرآورده های بیولوژیک نظیر: انواع واکسن های تـب بـرفـکی و تـعیین تـعداد آنتی ژن های آنها، دوام ایمنی واکسن های بروسلوز (S۱۹- REV۱)، واکسن های برونشیت، لارنگو و پاستورلوز طیور در مزرعه و...

- مـطـالعه و ارزیـابی داروهـای مـورد مصرف در دامپزشکی نظیر: هم سنگ زیستی (Bio- Equ - ivalence) بین داروهای ژنریک تولید داخل با انواع تولیدات اصلی آنها، باقیمانده داروهای ژنریک پس از زمان پرهیز آنها در فرآورده های خوراکی و...

ط) طرح تحقیقات و پژوهش های برنامه ریزی توسعه کشاورزی:

- پژوهش شناخت توان اکولوژیک مناطق کشور

- پروژه سنتز مطالعات توسعه کشاورزی و منابع طبیعی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی

- پروژه پژوهش توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

- پروژه پژوهشی تبیین و تدوین ساختارهای مناسب حقوقی و قانونی بخش

ی) طرح مطالعات ساماندهی دشت های کشور:

- پژوهش و مطالعات ساماندهی دشت های بحرانی

- پژوهش و مطالعات ساماندهی دشت های قابل توسعه

ک) طرح مطالعات توسعه کشاورزی مناطق مرزی:

- پژوهش و مطالعات توسعه کشاورزی مناطق غرب کشور

- پژوهش و مطالعات توسعه کشاورزی مناطق جنوب کشور

- پژوهش و مطالعات توسعه کشاورزی مناطق شرق کشور

- پژوهش و مطالعات توسعه کشاورزی مناطق شمال شرق کشور

ل) طرح مطالعات اقتصادی – اجتماعی:

- طرح تحقیقات و پژوهش های بهره وری عوامل و نهاده های تولید

- پژوهش اقتصاد کالایی محصولات کشاورزی

- پژوهش بهره وری عوامل و نهاده های تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

- پژوهش های بازرگانی و سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی (زراعی، باغی، دامی و آبزیان)

- پروژه متنوع سازی سیاست های حمایتی متناسب با سیاست های دولت

- تحقیقات و پژوهش های تجارت بین الملل کشاورزی و WTO

- پروژه طراحی نظام بهینه تعرفه های کشاورزی

- پروژه تدوین استراتژی مذاکراتی بخش کشاورزی و مذاکرات تجاری در فرایند عضویت در WTO

- پژوهش ارزیابی چگونگی اجرای نظام تطبیقی استانداردهای بهداشتی مرتبط با بخش کشاورزی با استانداردهای جهانی

- پژوهش تعیین الگوی تجارت خارجی محصولات کشاورزی

- پژوهش بررسی آثار عضویت WTO بر بخش کشاورزی

- پژوهش آثار محصولات منطقه ای و بین المللی بر بخش کشاورزی

م) پروژه پژوهش های ضوابط و معیارهای فنی:

- پژوهش تهیه و تدوین ضوابط فنی، خدمات زیربنایی و تاسیسات بخش کشاورزی

- پژوهش تهیه و تدوین ضوابط فنی و فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی

- پژوهش تهیه و تدوین ضوابط و فعالیت های نوین در بخش کشاورزی

ن) سایر فعالیت های تحقیقاتی :

- تحقیقات خاک و آب به منظور ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از این منابع در جهت افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی

- تحقیقات کاربردی در زمینه استفاده مجدد از پسماندها و محصولات فرعی کشاورزی

- تحقیقات کاربردی در زمینه کاهش هزینه های تولید محصولات کشاورزی

- تحقیقات دستیابی به تکنولوژی مناسب به منظور ارتقاء کیفیت محصولات و کاهش ضایعات

- تحقیقات در زمینه بهینه سازی روش های پس از برداشت با استفاده از فن آوری های نوین

- تعیین روش های مناسب حفاظت خاک در جهت توسعه پایدار

- بهبود مداوم کیفیت تولیدات بیولوژیک و اطلاعات علمی کاربردی

- همکاری و مشارکت در زمینه مبادله اطلاعات علمی، تحقیقاتی و اجرای پروژه های مشترک با سازمان ها و مراکز علمی، منطقه ای و بین المللی

س) طرح پژوهش های کاربردی توسعه پایدار:

- پروژه پایدار سازی تولید و مصرف نهاده ها در بخش کشاورزی

- پروژه پایش تنوع زیستی در بخش کشاورزی

- پروژه فرهنگ سازی ( آموزش، اطلاع رسانی و ارتباطات) توسعه پایدار کشاورزی

- پروژه مقابله با آثار سوء تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی

- پروژه ارزش گذاری زیست محیطی منابع پایه

- پروژه مشارکت در تدوین استانداردهای زیست محیطی کشاورزی در سطح ملی (موسسه تحقیقات خاک و آب)

- پروژه پایش مستمر آلاینده ها و عوامل مخرب محیط زیست در بخش کشاورزی (موسسه تحقیقات خاک و آب)

- پروژه مدیریت پسماندها و پس آب های کشاورزی

- پروژه مدیریت ضایعات کشاورز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرگزاری ایسنا ( www.isna.ir )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ