روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

SWOT در بخش کشاورزی - زراعت ـ بخش اول

 

 

مواضع سند ملی توسعه ی بخش کشاورزی و منابع طبیعی برنامه چهارم....

 

 

 گروه : علم و دانش / کشاورزی و شیلات

● وضعیت زیربخش آب و خاک

زیربخش آب و خاک به عنوان یکی از بخش های مهم و بستر تولید جهت تحقق اهداف تولیدی بخش کشاورزی می باشد. از کل حجم آب های برداشت شده در کشور در حدود 86 میلیارد مترمکعب جهت آبیاری اراضی کشور مصرف می شود. از این مقدار 2/35 میلیارد مترمکعب از طریق آب های سطحی و 8/50 میلیارد مترمکعب از طریق آب های زیرزمینی جهت آبیاری 4/7 میلیون هکتار اراضی آب در دسترس بخش کشاورزی قرار می گیرد.

اهداف پیش بینی شده طی دوره 83-1373 فعالیت های نظیر ایجاد و تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی، پوشش انهار سنتی، تجهیز و نوسازی اراضی و ایجاد سیستم های آبیاری تحت فشار را در برگرفته است که عمدتاً با هدف بهره برداری بهینه منابع آب و خاک و افزایش بهره وری از منابع و عوامل تولید به خصوص آّب و خاک بوده است.

براساس اهداف پیش بینی شده طی سال های 1370 لغایت 1380 مقدر بوده است که در حدود 5/1213هزار هکتار پوشش انهار سنتی، 60 هزار هکتار کانال های عمومی، 301 هزار هکتار عملیات تجهیز و نوسازی اراضی سنتی 5/656 هزار هکتار تجهیز و نوسازی انجام شود و درعین حال به منظور افزایش هرچه بیشتر بهره وری و صرفه جویی در آب 5/1605هزار هکتار از اراضی تحت پوشش روش های آبیاری تحت فشار قرار گیرند.

عملکرد برنامه آب و خاک طی دوره مذکور نشان می دهد که تاکنون 571 هزار هکتار از انهار سنتی پوشش داده شده و 4/152هزار هکتار کانال عمومی ایجاد شده است. عملیات تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و مدرن بترتیب در سطوحی برابر با 2/250 و 8/243هزار هکتار انجام گردیده است. آبیاری تحت فشار نیز در مساحتی در حدود 2/324هزار هکتار اجرا شده است.

عملکرد مالی فعالیت های آب و خاک نشان می دهد که یکی از تنگناها و محدودیت های اصلی تحقق اهداف برنامه های آب و خاک به لحاظ عدم سرمایه گذاری کافی در این زیربخش بوده است به طوری که از کل اعتبارات پیش بینی شده از محل اعتبارات دولتی و مشارکت های غیردولتی تنها 2/40 درصد تحقق یافته است.

● امکانات و قابلیت ها

- وجود منابع خاک مستعد برای توسعه فعالیت های کشاورزی

- وجود منابع آب سطحی و زیرزمینی قابل ملاحظه در اکثر دشت های کشور

- آمادگی نظام اجرایی کشور در زمینه تامین منابع برای سرمایه گذاری در زیربخش آب و خاک

- وجود نیروهای متخصص بخش های دولتی و غیردولتی، فناوری مناسب و تجهیزات پیشرفته برای توسعه روش های مختلف آبیاری

● محدودیت و تنگناهای اصلی

- کوچک و نامنظم بودن واحدهای بهره برداری کشاورزی در قطعات متعدد و پراکنده

- کمبود و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی

- پایین بودن راندمان آبیاری در بخش وسیعی از اراضی آبی کشور

- عدم هماهنگی برنامه زمانی و میزان سرمایه گذاری بین اجرای برنامه های مکمل در زمینه مصرف بهینه آب کشاروزی و فرایندهای تامین آب

- کمبود سرمایه گذاری و ترکیب نامناسب سرمایه گذاری بخش دولتی و غیردولتی و عدم امکان و تمایل بهره برداران به سرمایه گذاری در زیربخش آب و خاک

● اهداف کیفی بلندمدت (اهداف آرمانی)

- بهبود مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی

- ارتقاء راندمان آبیاری در اراضی آبی کشاورزی

- ارتقاء بهره وری آب در بخش کشاورزی

- حفظ ، احیا و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک در بخش کشاورزی

● اهداف کیفی پنجساله (جهت گیری های اصلی)

- افزایش راندمان آبیاری در اراضی کشاورزی (آبی)

- ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی

- بهبود مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی

- ارتقاء بهره وری منابع اراضی در بخش کشاورزی

- بهبود مدیریت اراضی در بخش کشاورزی

عملیات زیربنایی آب و خاک در سطح 2 میلیون هکتار از اراضی دارای آب تامین شده به شرح جداول شماره (44) و (45) اجرا خواهد شد در جدول شماره (44) نسبت ارتقاء راندمان آبیاری در اراضی آبی و در جدول شماره (45) اهداف کمی شاخص های ذیربط ملاحظه می گردد .

● فعالیت های محوری

- طرح ارتقاء بهره وری در فعالیت های آب و خاک

- طرح ایجاد و ساماندهی

- نظام مناسب بهره برداری از منابع آب و خاک و نگهداری از تاسیسات آبی در دو زمینه:

1) اراضی آبخور سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل و ایستگاه های پمپاژ

2) اراضی آبخور منابع آب زیرزمینی و برداشت های سنتی از آب های سطحی

- طرح توسعه و بهبود روش های آبیاری اعم از ثقلی و تحت فشار در دو زمینه فوق الذکر

- طرح احداث شبکه های آبیاری، زهکشی، کانال های آبیاری عمومی، انهار سنتی آبرسانی، اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی در دو زمِینه فوق الذکر

- طرح اجرای طرح های کوچک و زود بازده توسعه و بهبود منابع آب

● سیاست های فضایی و منطقه ای

- اولویت اجرای طرح های زیربنایی در مناطقی که آب تامین شده است

- اولویت اجرای عملیات منجر به بهینه سازی مصرف آب در مناطق دارای بحران آب

● اقدامات

اقدامات شامل فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری (قوانین، مقررات، سیاست ها و روش ها) می شود که جهت تحقق اهداف اجرا خواهد شد.

- پروژه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، کانال های آبیاری عمومی، پوشش انهار سنتی، تجهیز و نوسازی اراضی آبی

- پروژه ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری از منابع آب و خاک و نگهداری از تاسیسات آبی

- پروژه توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار (بارانی، قطره ای و...)

- پروژه بهبود و اصلاح روش های آبیاری

- پروژه توسعه و بهبود منابع کوچک آب

- پروژه مطالعات امکان سنجی اجرای سیستم های آبیاری

- توسعه پژوهش و تحقیقات کاربردی در زمینه سیستم های آبیاری

- توسعه فعالیت های آموزشی و ترویجی در زمینه سیستم های آبیاری

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ