روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
اگر جسارت حضوروپذیرش مسئولیت بی مزد باشد..

اگر جسارت حضوروپذیرش مسئولیت بی مزد باشد

نویسنده: اصغر صادقیان ::: دوشنبه 19/1/92::: ساعت 4:7 عصر

مقام معظم رهبری :مردم باید شرکت در انتخابات شوراهاراجدی بگیرند وبه این انتخابات توجه کنند ودر آن شرکت نمایند در سالی که پیش رو داریم دو انتخاب همزمان وتاثیر گذار درایران برگزارمیشود

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری وچهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا آنچه مسلم است شرکت وحضور باشکوه دراین انتخابات است ولی مسئله مهم تربرای روستا انتخابات شوراهای روستا است که نقش مستقیمی در اداره امور روستا را دارد وضرورتهای حضوراحساس تکلیف ووارد شدن به عرصه شورایی ومدیریت روستا ایست طبق دستور قرآن کریم که در آن خداوند می فرماید (وامرهم شورا بینهم وشاورهم فی الامر)شورای ومشورت جایگاه بالای برخوردای استوبر همین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی استان شهرستان بخش وروستا ونظایراینها از ارکان تصمیم گیری در اداره کشورند(اصل 7)ودر اصل صدم شوراهای اسلامی این طورمطرح شده است ،برای پیشبرد سریعتربرنامه های اجتماعی اقتصادی عمرانی بهداشتی فرهنگی آموزشی وسایرامور رفاهی ازطریق همکاری مردم ،باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور روستا بانظارت شورای روستا صورت می گیرد که اعضا آن رامردم همان محل ازبین خودشان انتخاب می کنند خلاصه اینک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اذعان بر اصل مشارکت همگان درحدود پنچاه اصل حق تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان تاکید نموده است اهمیت این اصول مربوطه به قانون شوراهای اسلامی در قانون اساسی به اندازه است که قانون شورا هادر نخستین فرصت درکمترازیک سال ازعمرانقلاب اسلامی توسط شورای انقلاب وسپس در سال 1361نوسط مجاس شورای اسلامی به تصویب رسید

در این راستا شورا های اسلامی شهرو روستایی تبلور حضور مردم، دیدگاهها، افکار، خواسته ها، نیاز ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده وچهارمین تجربه مشارکت عمومی مردم روستاهادر انتخاب مدیران روستایی کام دیگری در امور اجرایی روستایی درکشور است.حضور افرادبیشتر وتوانمنددر عرصه انتخابات برای کاندیدشدن نشانه بلوغ سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی مردم یک روستا می باشد حضور افرادمختلف باعث حق انتخاب بیشتربرای مردم ورای دهنده گان می شوداگر کسی کاندید شد ورای هم نیاورد هیچ اتفاقی نیفتاده است زیر ا نه این است که حضور در شورا چیزی جز رضایی خدا وخدمت به خلق بدون هرکونه چشم داشتی ،اصل برحضوروادعای تکلیف است زیرا کاندیدا ها میداند که فردای انتخابات در صورت انتخاب شدن مسولیت سخت عمومی درانتظاراواست وبا این هدف حضورافراد خوشفکر واجرای و دلسوز را مطلبد.

زیرا مدیر محلی باید، درک توسعه محلی، بروز ابتکارها، جمع گرایی ومشارکت عمومی را خوب بداند. مدیریت محلی کارا، فکر کردن در محیط را می پرواند، وعامل تحلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی فضاهای روستایی است. در انتخابات محلی شاید بیشترمنتظررفتن یک فردباشیم تا دیگروارد خدمت به خلق و ردای شورا هم برای قامت فرد خاصی هم نیست وتکرار هرچهار سال یک بار انتخابات ورود رابرای همه مهیا می کند لیکن سر نوشت اصلی را مردم در روز انتخابات رقم می زنند باید پذیرفت که درجامعه ای که روح جوان ونو دمیده نشود کم کم به سوی خمودگی ودوچارروزمرگی خواهد شد پس نیازاست بعد از چند دوره مدیریت شورای وآماده شدن بستر مدیریت برنامه ریزی شده در مرحله که ومدیریت اجتماع روستاهابه بلوغ می رسددر روستا افرادی تازه نفس با افکاری نوگرایانه در کنا ر تجربه گران سنگ افراد باتجربه قرارگیرند تا به مدد تجربه ونیروی جوانی در راه پیشرفت سریعتر شویم (اگر جسارت حضوروپذیرش مسئولیت بی مزد باشد )مدیریت برنامه ریزی شده با اهداف ازپیش تعیین شده در توسعه روستای نقش اساسی را خواهد داشت وکسانی که از اکنون قسط وردی به عرصه انتخابات را دارد باید نقاط ضعف وقوت روستا راخوب بشناسد واز همین حالا برنامه های خود را مرور کند زیرا شورای شدن در یک روستا بافرهنک خاص خود اصل برمردم داری وجلب اعتماد مردم است که بزرگترین کمک درپیشبرد اهداف با جلب مشارکت مردمی خواهد بود زیرابدون مشارکت اهالی کاری از پیش نمی رود

شرایطانتخاب شوندگان در شورای روستا 1

-تابعت جمهوری اسلامی 2

-حداقل سن 25سال

3-سکونت حداقل یک سال متصلبه زمان اخذ رای درمحل

4- اعتقادوالتزام عملی به نظاممقدسجمهوری اسلامی وولایت مطلقه فقیه 5

-ابرازوفادرای به قانون اساسی

6-دار بودن سوادخواندن ونوشتن

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ