روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

ناتوانیِ انسانها برایِ سازش با دیگران و سازگاری با محیط یکی از مشکلاتی ست که آسیب هایِ جبران ناپذیری را به روابطِ بینِ فردی می زند.در کتابِ ئی چینگ کتابِ حکمتِ چینیان باستان اشارۀ عمیقی به شیوۀ سازگاری و سازگار شدن می شود.سازگار شدن یعنی اینکه گاهی بتوانی آگاهانه چند قدم به عقب برگردی و یا اینکه در زمانِ درست گامی به جلو بگذاری .گاهی برایِ اینکه بتوانیم بزرگ شویم باید کوچک شویم.برایِ اینکه افزایش یابیم باید کاهش یافتن را بیاموزیم. انسانی که فروتن است بزرگی را چون سایه ای به دنبالِ خود خواهد داشت.برایِ آنکس که فروتنی و عقب نشینی کردن را نمی داند همیشه خطرِ سقوط و در هم شکستن وجود دارد حال آنکه پیروزیِ واقعی گاهی در تسلیم و خشوع و فروتنی ست.
در هر لحظه از زندگی باید انتخاب کنیم که سازگاری در پیش بگیریم و یا با تمامِ قوا در سرِ مواضعِ خودمان بمانیم.هر کدام از این تصمیم ها در جایِ درست اگر گرفته شود می تواند بسیار مفید باشد اما آن خرد که بتواند به موقع و درست تشخصیص دهد که چه زمان باید قدمی به جلو برداشت و چه زمان باید عقب نشینی کرد را آرزوست...

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ