روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

 

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ای از طرح باشگاه کشاورزان جوان

براساس آخرین آمارها از حدود 3/4 میلیون بهره بردار بخش کشاورزی 80درصد بی سواد وکم سواد ،17 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه، 2/4 درصد تحصیلات دانشگاهی غیرکشاورزی و تنها 8/0 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی کشاورزی هستند و کمتر از یک درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه در رشته های کشاورزی تحصیل می کنند. علاوه بر این 72درصد شاغلان بخش کشاورزی بالای 40 سال سن دارند. این در حالی است که در بخش صنعت این رقم 20 درصد و در خدمات 22 درصد است.

در خراسان رضوی نیز علیرغم اینکه بیش از 3/1 میلیون در گروه سنی 33-16 سال قرار دارند. تنها 85 هزار نفر از آنها بهره بردار و کشاورز هستند. از این تعداد بیش از نیمی از آنها سواد نهضتی یا ابتدایی دارند یعنی 44 هزار نفر.

وضعیت جمعیت شاغل در بخش کشاورزی بویژه آینده آن بسیار نگران کننده به نظر می رسد. بررسی طولی جمعیت فعال در بخش، نشان می دهد میانگین سنی این گروه از 34 سال در سال 1345 به 51 سال در 1385 رسیده است.

سال

1345

1355

1365

1375

1385

1395

میانگین سنی

34

37

41

46

51

؟

 

از طرفی بر اساس گزارش بانک جهانی مهمترین دلایل پایین بودن بهره وری بخش کشاورزی در ایران، روشهای سنتی کاشت و برداشت، بکارگیری ابزارآلات غیر پیشرفته،استفاده از ماشین آلات کهنه ومراقبت نامناسب ، از علل اصلی پایین بودن بهره وری در بخش کشاورزی ایران ذکر شده است.

براستی چرا وضعیت کشاورزی ما چنین است:

 • ·        چرا در تولید مقالات علمی در دنیا در رتبه اول تا پنجم باشیم و در کشاورزی رتبه پنجاهم؟
 • ·   چرا در تمامی رشته های تخصصی موضوع جوان و جوان گرایی به شدت مطرح است اما در عرصه کشاورزی کمترین توجه ساختاری به این موضوع نشده است؟

اهداف کلی طرح:

جلب مشارکت کامل،موثر و نظام مند کشاورزان جوان و جوانان روستایی در قالب یک نهاد فراگیر و ملی جهت تامین زیرساختهای اجتماعی توسعه کشاورزی در قالب باز مهندسی کانونهای کشاورزی یک امر اجتناب ناپذیر است.

 

 

اهداف تفصیلی:

ü     فراهم ساختن زمینه های مشارکت فعال جوانان به مثابه کشاورزان فردا،جهت دستیابی به اهداف توسعه

ü     ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی و پویایی ذهنی، شخصیتی و مهارتی جوانان

ü     تجهیز آنها به دانش و مهارت پایه جهت اشتغال مولد و بهره وری در کشاورزی

ü     شناسایی استعدادهای بالقوه و بالفعل جوانان در زمینه های مختلف تولیدی،کشاورزی و...

ü     ساماندهی امور جوانان با تکیه بر فعال سازی ظرفیتهای غیردولتی جوانان

ü     زمینه سازی جهت مشارکت موثر و معنادار جوانان در فرآیند تصمیم سازی

ü  ارتقاء اهداف، شیوه ها و رشد مهارتهای رهبری اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نهادی، قانونی در بین جوانان روستایی

 

عنوان سازمان مردم نهاد: باشگاه کشاورزان جوان

 

کارکردها:

این سازمان مردم نهاد با بکارگیری کارکردهای مختلف آموزشی، فرهنگی، هنری و... در زمینه کارآفرینی و اشتغال، توسعه بخش کشاورزی منطقه با اهداف معین  تشکیل شود.

 

برخی از ویژگی های اختصاصی باشگاههای کشاورزان جوان:

 • ·        مقبولیت باشگاه نزد صاحبنظران ،محققین و اندیشمندان  توسعه روستایی و توسعه پایدار کشاورزی
 • ·        همگانی بودن باشگاه و امکان مشارکت برای کلیه جوانان بدون توجه به سطح طبقه، سواد وشان اجتماعی
 • ·        تاکید ویژه ای که به اشتغال در بخش کشاورزی دارد
 • ·        حفظ و گسترش دانش بومی و مشارکت تعاملی با دستگاههای دولتی در این زمینه
 • ·        نقش فعال در ایجاد انگیزه و تحرک و تشویق جوانان به منظور زندگی در جامعه روستایی
 • ·   نقش موثری که می تواند در ایجاد کنشهای مثبت اجتماعی بویژه همفکری، همدلی، همگامی و هم بختی در توسعه ایفا نماید.
 • ·        نقش حیاتی که در افزایش تولیدات کشاورزی و بکارگیری روشها و شیوه های نوین داشته باشد.
 • ·   نقش بسیار مهمی که می توانند در توسعه مبتنی بر تجارت الکترونیک و افزایش ضریب نفوذ اینترنت  در روستاها ایفا کنند.
 • ·        ظرفیتی که می تواند در دریافت، بکارگیری روشهای مدرن، از قبیل کشاورزی اینترنتی ، ترویج مجازی داشته باشد.
 • ·        کمک موثری که می تواند در استقرار عدالت ، انسجام  باز مهندسی سرمایه های اجتماعی ایفا نماید.

رویکردها:

ü     طراحی فرآیند/ ساختار نوین با بررسی و مطالعه نظامهای خدمات دهی به روستاها و ذینفعان در توسعه روستایی

ü     تغییرات اساسی در موضوع پدیده جوانی در روستا و بازمهندسی جوانی اعم از تعریف، بازه سنی، نیازها و...

ü     تبیین کارکردهای نوین

ü      

ضرورت ها:

درک صحیح از جوانان به عنوان کشاورزان فردا

مهندسی اجتماعی نو با مشارکت مردم و منطبق با شرایط امروز

سازماندهی کشاورزان فردا

 

پیشنهادات:

 1. 1.      تشکیل کمیته ملی باشگاههای کشاورزان جوان طبق خواسته ریاست محترم جمهوری
 2. 2.   استفاده موثرتر از قشر جوان روستاها . اولین گام در این راه، آموزش جوانان روستایی ، جلب مشارکت آنها در برنامه های خود و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای انان در سطح روستاهاست.
 3. 3.   با توجه به سیاستها و برنامه های داخلی و بر اساس نیاز و پیشبرد کار و تحقق آرمان های کشور، اقدام به تاسیس باشگاههای کشاورزان جوان بعنوان یک استراتژی اساسی در بخش کشاورزی الزامی است.
 4. 4.   وزارتخانه های جهاد کشاورزی ،تعاون، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کار وامور اجتماعی باید با یک کاسه کردن فعالیتها یدر زمینه اشتغال روستایی حرکت سازنده تری را آغاز و به سرانجام برسانند. 
 5. 5.      بررسی عمیق و دقیق مکانیزم حرکت و تحول وعملکرد گوناگون این قبیل فعالیتها در جهان و ایران
 6. 6.   حضور راهبردی و استراتژیک منتخبین جوانان فرهیخته روستایی در کلیه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری از روستا تا کمیته ملی(فرآیند/ساختار)

 

اقدامات انجام شده در خراسان:

فراخوان نظرات جوانان روستایی در قالب مسابقه باران، جوانه های آبادی           تاکید بر ضرورت ساماندهی اجتماعی جوانان

چالشهای موجود در خراسان:

 • ·        بالا بودن میانگین سنی بهره برداران بخش کشاورزی
 • ·        بیسوادی و کم سوادی در بهره برداران بخش کشاورزی
 • ·        روند افزایشی مهاجرت کشاورز زادگان به شهرها
 • ·        گرایش مثبت به حرفه کشاورزی در جوانان
 • ·        عدم وجود سازمان های اجتماعی ویژه کشاورزان جوان  

برنامه اجرایی در خراسان:

ü     باشگاه کشاورزان جوان فعال                              120            

ü     مرحله زمینه سازی در سال1388                        34

ü     مرحله تشکیل در سال1388                              34

ü     وبلاگ                                                         78

ü     نشریه                                                         78

ü     ایجاد کتابخانه روستایی                                   110

ü     توزیع کتاب                                                110 هزار جلد

                                                  

                                                                     باتشکرصنوبری

                                                                                        

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ