روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

 

رابطه فرسایش و مرتعداری

بیشتر نواحی ایران دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک می باشد و به همین  جهت مراتع طبیعی می تواند به خوبی در حفظ آب و خاک این گونه مناطق کمک  شایانی بنماید. از بین بردن پوشش سبز زمین موجب جریان شدید آب در سطح خاک گردیده، میلیونها تن خاک شسته شده و از بین می رود و خسارات فراوانی  از به هم خوردن سطح خاک زراعتی پدیدار می شود. پوشش نباتی از جریان شدید  آب جلوگیری نموده در مقابل نفوذ آن را زیاد می نماید. به علاوه پوشش سبز از تبخیر آب نیز می کاهد.

فرسایشی که بدون هیچگونه تأثیر عوامل طبیعی در طول زمان انجام پذیرد فرسایش عادی یا فرسایش زمین شناسی خوانده می شود. فرسایش عادی کیفیتی دائمی می باشد. این نوع تغییرات در سطح خاک همیشه مفید بوده احتیاجی به کنترل نمی باشد. به طور کلی فرسایش عادی به صورت طبیعی انجام می شود و بشر تاکنون نتوانسته است آنرا تحت کنترل درآورد. شدت فرسایش بستگی تام به شیب و تراکم کشت نباتات منطقه مربوطه دارد. از آنجایی که فرسایش سریع اکثراً به دست بشر صورت می گیرد بدون تردید با به کار بردن اصول صحیح می توان از آن جلوگیری کرد. مناطق دارای خاک های عمیق و سرشار از مواد آلی نسبت به خاک های سطحی نشود. با پوشش نباتی اندک فرسایش کمتری نشان می دهد.
مجزا شدن و انتقال خاک - نوع، مقدار و تراکم  پوشش نباتی - تراکم بارندگی - سرعت باد و میزان شیب زمین از عوامل مهم فرسایش محسوب می شود. آب های گل آلود،طوفان های شن که انتقال خاک را باعث می شود. تجمع ترکیبات خاک به خصوص در مورد شن و سنگریزه، زیرکنی بستر رودخانه، درهم کوبیده شدن صخره ها و بالاخره اثراتی که ریشه نباتی در خاک بوجود می آورد. علل فرسایش سریع می باشد. طغیان رودخانه های گل آلود و سیلابی در اراضی پست و بستر رودخانه ها، تراکم سنگریزه ها بر سطح خاک مجاری سیلابها که باعث تندی شیب دامنه می گردد، ظاهر شدن ریشه نباتات در سطح خاک - جریان شدید جویبارها در بهار و خشکی و کم آلی آنها در تابستان سیلهای شدید، جویهای گل آلود، خشک شدن چشمه ها و پایین افتادن آب تحت الارض و عوامل مشابه دیگر را می توان علل فرسایش سریع دانست.

روش های کشت
بذر پاشی: بذر پاشی هنگامی با موفقیت توأم خواهد که پس از یک شخم سطحی و یا دیسک انجام پذیرفته باشد. زمان کشت را باید مناسب با وضع و آب و هوای محل تعیین نمود - ولی اکثر نقاط بذر پاشی در فصل پاییز انجام می شود. بذرپاشی تپه های مشجر قبل از ریزش برگ درختان در پاییز به علت قرارگرفتن بذر در زیر برگ که خود نوعی پوشش محافظ محسوب می شود موفقیت آمیز خواهد بود . در ایران زیر خاک نمودن بذر در مراتع موجب کاهش اثرات سوء تابش مستقیم خورشید و خاک های پرک و نرم می گردد. کشیدن زنجیر - دندانه و یا گذراندن احشام از روی مزرعه بذر پاشی شده ی می تواند کمک بزرگی به دفن کردن بذر بنماید. می توان در روی تپه ها شخم سطحی - شیاری و یا فارودر دور تا دور تپه زد و سپس بذرها را محدود و محصور در این شیارها نمود. فاصله این فاروها ممکن است بین 1 تا 4 متر باشد. با ذخیره شدن آب در شیارهای احداث شده امکان رشد و نمو بهتر برای گیاهان فراهم می گردد.
تهیه زمین :
هنگام تهیه زمین باید به وسائلی که جهت کشت در دسترس قرار دارد توجه نمود. برای تهیه زمین خصوصاً در کوهپایه ها باید از شخم زدن مداوم که اولاً هزینه زیادی در بر دارد و ثانیاً موجب مخلوط شدن خاک تحت الارض با سطح الارض می گردد اجتناب نمود.
تهیه زمین مراتع به شرایط آب و هوا - پوشش گیاهان موجود - گونه ایکه باید کاشته شود و همچنین شرایط فیزیکی خاک بستگی دارد.
هنگامی می توان گفت بستر خاک نبات مرتعی خوب تهیه شده که اولاً سفت و ثانیاً دارای ذخیره رطوبت کافی باشد. معمولاً این اعمال با دیسک سبک و سطحی تکمیل می گردد. خاک هایی که پوک یا سبک بوده یا شخم عمیق خورده باشد نمی تواند کاملاً با بذر تماس بگیرد در این گونه موارد باید از غلطک استفاده نمود تا اولاً بذر با خاک زیاد شود و ثانیاً تسهیلاتی در انتقال آب تحت الارض فراهم گردد.
در احیاء مراتع کشور مسئله مهمی که باید قبل از کشت به آن توجه نمود چگونگی تهاجم گیاهی به گیاه دیگر است در ترکیب یا مخلوط نباتات باید از کاشت متراکم نباتات یکساله در داخل جلوه نباتات چند ساله اجتناب نمود.
در پاییز می توان اقدام به کشت غلات کرده و در بهار آنرا برداشت نمود و سپس در پاییز سال بعد بدون انجام شخم و تهیه زمین جای غلات را با بذرپاشی و زدن یک دیسک سبک به نباتات علوفه ای گرامینه اختصاص داد. اجرای مداوم این برنامه یکی از روش هایی است که به وسیله آن می توان پس از چند سال موجب پوشش گیاهی زمین و سرسبزی آن گردید.

بذر افشان
برای به کار بردن بذر افشان باید خاک نرم و مسطح و عاری از هر گونه سنگ و کلوخه و بوته های مختلف نباتات باشد. بعضی بذرافشان های مخصوص وجود دارد که می توان آن را در سراشیب های بیش از 60 درجه نیز به کار برد. این وسیله مکانیکی کمک شایانی به سرعت بخشیدن به بذرپاشی در مناطق وسیع و گسترده می کند. چون بذر اکثر نباتات علوفه ای مراتع ریز می باشد لذا بایستی آنها را در عمق خیلی کمی که بیش از دو سانتی متر نباشد دفن نمود. میزان بذر کاشته شده باید به اندازه ای باشد که بتواند از رطوبت موجود حداکثر استفاده را بنماید چون گاهی اوقات کشت بذر کم سبب هجو علف های هرز می گردد.
فصل کشت
یکی از عواملی که زمان کشت را تعیین می نماید میزان نزولات آسمانی محل می باشد. با توجه به حداقل و حداکثر بارندگی یک منطقه و آشنایی به وضع رشد و نمو نباتات علوفه ای مراتع می توان به زمان مناسب کشت پی برد.   چنانچه نزولات آسمانی یک منطقه در زمستان زیاد باشد مسلماً باید در پاییز اقدام به کشت نمود و اگر بارندگی یک  ناحیه در تابستان به اندازه کافی باشد باید زمان کشت را به بهار منتقل نمود.
برف نیز مانند بارندگی های زمستانه در انتخاب فصل کشت نقش مهمی به عهده دارد. برف گیاهان جوان را از سرمای زمستانه حفظ می نماید. در مناطقی که زمستان سرد و سطح خاک آن عاری از پوشش باشد بهتر است زمان کشت را به بهار منتقل نمود. در مناطق معتدل زمان - کشت را باید قبل از آغاز حداکثر بارندگی انتخاب کرد.

انتخاب گیاه مناسب جهت کشت:
قبل از انتخاب نوع گیاه بایستی با انواع نباتات علوفه ای ویژه مراتع محل مربوط توجه کامل نمود. چنانچه وضع اکولوژیکی محل اجازه دهد بهتر است در ترکیب نباتات مراتع از انواع گیاهان خانواده لگومینوز که می تواند از یک طرف به ازت زمین و از طرف دیگر به تولید ازت مورد نیاز گیاهان لگومینوز کمک کند استفاده نمود. مضافاً به اینکه گیاهان خانواده لگومینوز جیره غذایی احشام را نیز تا حدودی تکمیل می نماید.

مزیتهای استفاده از انواع گونه های گیاهی در مراتع (کشت مخلوط)
1) هر یک از مناطق دارای شرایط مختلفی از لحاظ خاک، رطوبت و شیب و غیره می باشد که در کاشت مخلوط احتیاجات غذایی هر یک از گیاهان به نحوی تأمین می گردد.
2) از آنجایی که ریشه نباتات مختلف دارای عمق متفاوت می باشد، کشت مخلوط گیاهان امکان استفاده از ارطوبت مواد غذایی اعماق مختلف خاک را فراهم می آورد
3) در کشت مخلوط گیاهان هر نباتی در یک فصل بخصوصی نمو نموده علوفه تولید می نماید
4) در کشت مخلوطی که انواع گیاهان لگومینوز منظور شده باشد تعادلی نسبی در تغذیه احشام فراهم می گردد.
5) بعضی از گیاهان مخلوط ممکن است اثر منفی و مناسبی بر روی گیاهان دیگر داشته باشد. برای نمونه تولید ازت به وسیله نباتات لگومینوز و استفاده آن به وسیله گیاهان علوفه ای لگومینو

منبع: وبلاگ دانشجوی زراعت ساوه


٠٩:٣١ - سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩١    /    شماره : ٢٨٢۵    /    تعداد نمایش : ٢٣٢

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ