روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

مروری بر عملکرد برخی از ادوات آماده کردن زمین ( ادوات خاکورزی )


جستجو در مقالات و اخبار
نسخه قابل چاپ   
نسخه PDF
مروری بر عملکرد برخی از ادوات آماده کردن زمین ( ادوات خاکورزی )
ساختمان گاو آهن برگردان دار
انواع تیغه: ( آنچه که در ساختمان تیغه مهم است مقاومت به سائیدگی و ضربه است)
- دیلم دار
- ساده
- گوشه دار
- منقاری
قسمتهای مختلف خیش عبارتست از :
- تیغه یا سُک
- برگردان
- کفش یازمین سو بهمراه پاشنه
- سینه
- ساقه
قسمتهای مختلف برگردان عبارتست از :
- پیشانی
- قطعه اصلی صفحه برگردان
- دنباله ( جهت کمک بیشتر به برگردان کردن خاک )
گاو آهن دو طرفه : دو سری خیش داشته که پس از زدن شخم ردیف اول ، در طر ف دیگر زمین خیش ها، بطور اتوماتیک وارد 180 درجه می چرخد، تلفات زمانی در گاو آهن برگردان دار یکطرفه 25 درصد است در حالیکه دو طرفه تلفات نداشته که از دو شکل زیر می توان پی برد.
با وجود مزیتهائی که گاو آهن دو طرفه دارد اما نتوانسته از دید کشاورزان ، جایگزین گاو آهن یک طرفه شود به دلایل :‌
1- سنگینی دستگاه
2- گرانی
3- مکانیزم مخصوص
ضمائم یاملزوماتی که برای سرعت بخشیدن به اجرای شخم به گاو آهن اضـــــافه می کنند می تواند به عنوان پیش برکاردی یا بشقابی قرارداد که جلوتر از خیش بسته شده و قبل از آن که خیش عمل کند پیش برخاک را شکافته و کار خیش اصلی را آسانتر نموده.
طرق اجرای شخم :
1- شخم بطریق قطعه بندی : زمین را برحسب تعداد خیش قطعه بندی می نمائیم و هرچه طول زمین بیشتر باشد عملیات بهتر انجام می شود و طبق جدول زیر ، عرض قطعه زمین عبارتست از :

تعداد خیش

عرض قطعات (متر)

پهنای حاشیه

2

18 تا 27

6 تا 7 متر

3

27 تا 36

6 تا 7 متر

4

36 تا 45

6 تا 7 متر

5

45 تا 54

11 متر

جدول شماره 1: شخم بطریق قطعه بندی
- شخم باز ( از کنار زمین شروع کرده به وسط ختم شده )
- شخم بسته( از وسط زمین شروع شده
شخم دور را دور ( مزرعه شکل منظمی ندارد) باید شعاع دور زدن را طوری تنظیم نمود که به گاو آهن وتراکتور فشار وارد نگردد و حین دور زدن گاو اهن از زمین اصلی بیرون باشد، بدو صورت بوده :
الف ) شخم از وسط زمین مورد نظر آغاز کرده ( باتوجه به مساحت زمین) و قسمت وسط را که نامنظم است با بیل شخم زده و سپس شخم را دور را دور ادامه داده تا کار تمام شود.
ب ) از کنار مزرعه شروع کرده با توجه به شعاع دور زدن، زمین را شخم زد تا یک حد معینی، قطعه وسط باقیمانده را بصورت عادی با بیل شخم زده، زیان این روش، موقع خارج کردن تراکتور از زمین شخم خورده می باشد.
گاوآهنهای مخصوص
-گاو آهن اسکنه ای یا زیرشکن
اسکنه ای را همان سک های اولیه گویند زیرا از چوب، سنگ و آهن ساخته شده بود و گاو آهن اسکنه ای یک نوع کلتیواتور است که هرچه بازو و تیغه ها بلندتر باشند عمق کار بیـــــــشتر است (حداکثر 90 سانتی متر) و چون نیاز به نیروی زیاد دارد حداکثر 1 یا 2 خیشه بوده و بکسل C یا L می سازند. و گاهی در زمینهای باتلاقی برای زهکشی بدنبال آن یک وزنه استوانه ای قرار داده
- گاوآهن بشقابی مواقعی که قادر نیستم از گاو آهن برگردان دار استفاده کنیم از این گاو آهن آستفاده می شود و بدلیل استفاده آن در شرایط سنگین ، نیز این دستگاه به قدرت کشش بیشتری یعنی 10 درصد بیشتر نسبت به گاو آهن برگردان دار داشته. بشقابها به علت چرخش مداوم باعث تیزتر شدن وایجاد شیار و شکاف رو خاک شده و از نظر ساخت از تعدادی خیش بشقابی تشکیل شده که توسط ساقه یا بازو به قاب متصل گردیده اند و بشقاب ها حول محور خودش می چرخد. برای نفوذ بیشتر بشقابها در خاک ، به ازاء هر بشقاب می توان 220 تا 550 کیلوگرم وزنه به آن اضافه نمود.
بشقابها بدو شکل صاف و یا کنگره دار بوده که هر یک مزیت خودش را داشته ، بشقاب ها بادور صاف عامل مؤثر نفوذ تیزی است ( سطح خارجی بشقاب و یا سطح داخلی )که اکثر بشقابها از لبه خارج تیز شده اند که هم لبهای کنگره ای را حترمواد اضافی را از داخل خاک بیرون می آورد بخصوص در زمینهای کلشتی و زمینهای سخت، و مزیت دومش این است که بدلیل تماس کمتر با خاک ، در زمین بیشتر نفوذ می کند.
- گاو آهن چیزل یا شفره ای
چیزل تشکیل شده از یک شاسی که به آن بازوهائی متصل است و بسر آنها نیز تیغه هائی نازک و یا پهن بوده ( پنجه غازی ) و طوری بازوها وتیغه ها در ردیفهای موازی قرار می گیرند که حین کار، پوشش ردیف جلوئی خود را انجام دهند.
- گاو آهن دوار ( تیلر) ساخته شده از یک محور عرضی با تعدادی تیغه ( پره) که با گرفتن حرکت از شافت عقب تراکتورعملیات شخم را انجام می دهد و جهت جلوگیری از پخش خاک حاصله ، یک چادر برزنتی روی آن قرار گرفته ، و این گاو آهن بدلیل اینکه بیش از اندازه خاک را نرم (پودر) می کند یعنی دانه بندی خاک را بهم می ریزد و با آمدن کوچکترین بارندگی ، قشر روی خاک ، سله می بندد نسبت به سایر گاو آهنها مورد استقبال قرار نگرفته است.
- کلتیواتور مزرعه
مزرعه که از تعدادی بازوی فنری متصل به تیغه تشکیل شده که در حین کار، کلوخ ها با لا آمده و خرد می شوند ( به عبارتی کلوخ شکن گویند) و چون بازوها حالت فنری و خمش دارند، کلوخها را به پیشانیر می رساند.
بازوها بصورت ثابت ، نیمه فنری ، تمام فنری (s شکل) بوده و تیغه ها نیز به اشکال بیلچه ای ، سنبه ای ، پنجه غازی می باشد.

 

نیرو مقاوم برحسب اینچ مربع

هر اینچ 54/2 سانتی متر می باشد)

گاو آهن برگردان دار

5 تا 9 پوند ( هر پوند 450 گرم )

گاو آهن بشقابی

3 تا 5 پوند

چیزل ( شفره ای )

3 تا 5 پوند

گاو آهن دوار ( خاک همزن )

30 پیوند

جدول شماره 2: نیروی مقاوم گاوآهنهای کارکرده در یـک خاک با بــــافت متوسط را نشان می دهد(برش سطح مقطع شیار)مطالب مرتبط:
زیرشکن 7 خیش  ، چیزل کالتیواتور غلطکی  ، خاک ورز مرکب  ، گاو آهن دو طرفه 3 خیش ، زیرشکن 4 خیش

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ