روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

مهمترین ویژگی مدیریت روستایی در دوره فبل از مشروطیت

حاکمیت ساختار کاملا  سنتی در اداره روستاها (عرف)کد خدا

عدم حضور و مداخله دولت در اداره امور روستا(بجز مالیات)

مالکیت دولت مرکزی (سلاطین )بر اراضی زراعی

نقش تعیین کننده و  بی رقیب مالکان در اداره امور عمومی  روستا(تنها قدرت در روستا)

یکپارچگی  مدیریت به لحاظ اقتصادی،اجتماعی و سیاسی(مدیریت واحد)

پرداخت هزینه های  مدیریت روستا توسط اهالی

حضور عوامل اجرایی دیگر در کنار کد خدا (یه عنوان نماینده  مالک )داروغه دشتبان کد خدا سالار،سربنه

مهمترین ویژگی مدیرت روستایی از مشروطیت تا اصلاخات اراضی

سال 1284 رضا شاه به قدرت رسیداز جمعیت 11 میلیونی 9 میلیون کشاورز روستایی 90درصد کشاورز

  • سال1286 تصویب قانون ایالات و ولایات و دستور العمل حکام از مهمترین ویپگی این قانون انتخاب کد خدا به عنوان دولت و تثبت او در روستا
  • مداخله دولت در امور مختلف ده
  • حاکمیت ساختار بزرگ مالکی در  ده
  • حاکمیت مالکان و ایادی دولتی بر روستاها
  • تمرکز مدیریت واحد روستایی
  • به رسمیت شناخته شدن کد خدا به عنوان مدیر روستا
  • تشکیل و توسعه سازمان محلی (قانون تشکیل ایلات و ولایات)
  • تصویب قوانین متعدددر لیست اداره روستاها (قانون کدخدایی قانون وظایف بخشداران ،بنگاه عمرانیو...)
  • تشکیل انجمن  ده به عنوان نهاد مشارکتی انجام امور روستا

 

مهمترین ویژگی مدیریت روستایی از اصلاحات اراضی تا پیروزی انقلاب اسلامی

تقسیم اراضی بین زارعین

کاهش قدرت و نفوذ مالکین در ورستاها

گسترش تشکیلات اداری  مرتبط با روستا در دولت

تمرکز زدایی در مدیریت روستایی(انجمن ده ،خانه ،اصناف ،خانه  فرهنگ و...)

ازهم پاشیدگی ارکان  سنتی اداره امور عمومی روستا

گسترش تشکلهای محلی در سطح روستاها

تزلزل ارتباط مستقیم و  بلا واسطه مالک با دولت

چند گانگی در میریت  روستایی

جایگزینی دولت به جای  مالک روستا

تغییر نام کد خدا  به دهبان در روستا

مهمترین ویژگی روستایی بعد از انقلاب اسلامی

جایگزینی مدیریت شورایی به جای مدیرت واحد(فردی)

انتخاب مدیران روستا  توسط روستائیانم

مدت دار شدن دوره تصدی مدیران روستایی

راه اندازی نهاد هابی محلی جدید بهعنوان بازوی اجرایی روستا(خانه همیار ،عمران ،دهیار)

حذف مالکان و جلوگیری  از اعمال نفوذ آنها در روستا

حضور پررنگ دولت در روستاها و تعدد سازمانهای درگیر  در اداره امور روستا

ناهماهنگی و آشفتگی در انجام امور مختلف  مربوط به روستا

سازماندهی موثر مدیران روستایی

مشکلات کنونی شوراها دخالت بسیار زیاددولت در امور روستاها

راه اندازی تشکیلات  موازی مدیریتی در روستاها

عدم هماهنگی سازمانها و نهاد هاجهت انجام ماوریت های  محوله با نظر و رای شوراهای  اسلامی روستاها

نداشتن منابع ملی  پایدار برای ارائه  خدمات در سطح  روستا

عدم آموزش مناسب و  پایدار شوراهای اسلامی جهت انجام  وظایف

وابستگی شوراها به دولت

فقدان طراحی مکانسیم  مناسب جهت راهیابی شوراها به مشارکت فعال در تصمیم گیری ،سیاستگذاری سازمانها و نهاد های مرتبط با روستا 

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ